Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. november 2023

Hvorfor har vi ikke sorgmelding i Norge?

I Danmark, Sverige og Finland får du sorgmelding i forbindelse med jobbfravær som følge av sorg. I Norge får du en diagnose.
Hvorfor har vi ikke sorgmelding i Norge?
Foto: Norsk Sykepleierforbund
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Så lenge sorg ikke er en sykemeldingsgrunn her til lands, benyttes vanligvis psykiatriske diagnoser, såkalte P-diagonser, i forbindelse med sorgreaksjoner, da disse gir rett til sykepenger. De vanligste er «Psykisk ubalanse situasjonsbetinget» eller «Depresjonsfølelse».
 
Det var dette som fikk et av medlemmene i Norsk Sykepleierforbund til å reagere, da hun i forbindelse med et dødsfall hadde behov for permisjon og opplevde å få en depresjonsdiagnose.
 

Alvorlige konsekvenser

– Det er et dilemma når legen ikke kan sette sorg som årsak til sykemelding, men i stedet må ty til diagnoser. Vårt medlem reagerte på at det ble satt en såpass alvorlig diagnose på sorg. I tillegg kommer konsekvensene dette kan få for vedkommende senere i livet, i forbindelse med tegning av helseforsikring, livsforsikring eller sikkerhetsklareringer, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund og løfter fram et annet vesentlig poeng:
 

Slik det er i dag, gir sykefraværsstatistikken et feilaktig bilde. Ved innføring av sorgmelding, vil vi kunne luke ut det som er naturlige reaksjoner og stå igjen med et langt mer reelt bilde av sykefraværet i dette landet.

 

Trenger mer fokus

Sykepleierforbundet valgte i forbindelse med dette å løfte fram saken både overfor egne medlemmer og i samfunnsdebatten generelt. De har også planer om å ta opp saken med regjeringen:
 
– Skal vi få innført sorgmelding, trenger vi først og fremst en allmenn forståelse i samfunnet og selvsagt politisk vilje, noe som betyr at saken i større grad må belyses, mener hun.
 
– Hvorfor har vi ikke innført sorgmelding i Norge allerede, så lenge alle våre naboland har gjort det, tror du?
– Årsaken er nok at det eksisterende sykemeldingssystemet er ment å skulle ivareta oss. Ellers er det nok rett og slett at saken ikke er blitt diskutert nok. Da vi tok opp temaet for et par år siden, var det få som var klar over at nabolandene våre hadde innført sorgmelding som en del av sine sykemeldingssystemer. Det var ny kunnskap. Selvsagt burde vi også ha dette i Norge!
 

Kan gi større åpenhet

Forbundslederen påpeker videre at en innføring av sorgmelding kan være med å bidra til større åpenhet og redusere stigma rundt sorg.
 
– Vi trenger større åpenhet rundt sorg, som jo er en helt naturlig del av livet og som før eller siden vil ramme de fleste av oss. Her tror jeg at en innføring av sorgmelding kan bidra, avslutter leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut