Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Min historie

Vi kan ikke få sagt det ofte nok – du er ikke alene. Det er andre som har gått gjennom mye av det du opplever, og her er et knippe av dem:
Tora besøker sjeldan mannen på avlastning
Mer_pil
Les mer
– Eg visste ikkje korleis eg skulle vera ein god pårørande for kona mi
Mer_pil
Les mer
– Noen dager ligger sorgen lengre inne enn andre
Mer_pil
Les mer
Livet kan bli godt igjen
Mer_pil
Les mer
Diagnosen lukket mange dører
Mer_pil
Les mer
Anne og Tron håpa det beste, men frykta den verste diagnosen
Mer_pil
Les mer
– Ein god pårørande skal sparka folk forsiktig i baken
Mer_pil
Les mer
Ingebrigt vil ha pårørande som er på
Mer_pil
Les mer
Å være pårørende handler om situasjon, ikke person
Mer_pil
Les mer
Sammen om svigermor
Mer_pil
Les mer
Martin vaks opp med ein valdeleg og alkoholisert far
Mer_pil
Les mer
Då Selma fekk anoreksi, kjende mora avmakt og skam
Mer_pil
Les mer
Herman mista bestekameraten i sjølvmord
Mer_pil
Les mer
Hvordan leve gode liv med vonde tap?
Mer_pil
Les mer
Siri er mor til to barn med ADHD
Mer_pil
Les mer
Vilde Kamfjord «møtte seg sjølv» i si eiga bok
Mer_pil
Les mer
Siv vaks opp med ein far som leid av paranoid personlegdomsforstyrring
Mer_pil
Les mer
Sonen til Anne Kristin var avhengig av å spela
Mer_pil
Les mer
Kristina Merete «arva» mora sine overgreps-traumer
Mer_pil
Les mer
– Alt eg hadde bygd opp, fall i grus
Mer_pil
Les mer
Som å leva i ei boble å få eit prematurt barn
Mer_pil
Les mer
Å vera mor til Magnus er mest av alt godt
Mer_pil
Les mer
– Å styrka pasienten sine rettar, vil også hjelpa dei pårørande
Mer_pil
Les mer
– Du må læra deg å venta når du lever saman med ein som har Parkinsons sjukdom
Mer_pil
Les mer
Rolla som pårørande har gjort meg til eit meir engasjert menneske
Mer_pil
Les mer
– Jeg løper ikke fra sorgen
Mer_pil
Les mer
– Som pårørande til ein med demens har eg kjent meg mykje åleine
Mer_pil
Les mer
Gunnhild og tre søsken mista bror sin i ei ulukke
Mer_pil
Les mer
– Ingen bør få alvorlege diagnosar utan krisehjelp
Mer_pil
Les mer
Livet med Johannes er rikt og godt
Mer_pil
Les mer
Mor til Elisabeth døydde av korona
Mer_pil
Les mer
Jakten på et smil
Mer_pil
Les mer
– Når én i familien har et kommunikasjonshandikap, har alle det
Mer_pil
Les mer
Atle er åleinefar til eit multihandikappa barn
Mer_pil
Les mer
Å bli enke, snur om på alt
Mer_pil
Les mer
Kunnskap gir tålmod
Mer_pil
Les mer
Familien blei eit pårørandelag
Mer_pil
Les mer
– Det går an å være glad samtidig som du har det pyton
Mer_pil
Les mer
– Tøffare å vera pårørande i koronakrisa
Mer_pil
Les mer
Då Lotte gjekk i første klasse fekk faren hjernebløding
Mer_pil
Les mer
Håp midt i håpløsheten
Mer_pil
Les mer
– Me lever så vanlege liv som mogleg
Mer_pil
Les mer
– Å vera pårørande er meir enn ein fulltidsjobb
Mer_pil
Les mer
Trine og Kåre ble rundlurt av nært familiemedlem
Mer_pil
Les mer
– Min kreft har kasta skugge over heile familien
Mer_pil
Les mer
Solfrid si dotter ville ikkje gå på skulen
Mer_pil
Les mer
– Mitt eige tap har gjort meg til ein betre bedemann
Mer_pil
Les mer
– Som mor til ein autist må eg leve evig
Mer_pil
Les mer
Kjersti håpte dei hadde lagt feil mann i kista
Mer_pil
Les mer
Karl Magne sin far var sakna i 32 år
Mer_pil
Les mer
Torill har vore dobbeltpårørande
Mer_pil
Les mer
Karianne sin kjærast er i fengsel
Mer_pil
Les mer
Kva seier du til barnet når faren blir fengsla for ran?
Mer_pil
Les mer
Kari blei enke 55 år gammal
Mer_pil
Les mer
– Å snakka om det vonde har redda meg
Mer_pil
Les mer
Olaug si dotter har diabetes
Mer_pil
Les mer
– Då søster mi blei sjuk, forventa mor og far at eg stilte opp
Mer_pil
Les mer
– Eg er meir enn mor til Tina
Mer_pil
Les mer
- Marion er meir enn hudsjukdommen
Mer_pil
Les mer
Beate og Arild sin åtteåring har ME
Mer_pil
Les mer
Håvard ble navet i familien da krisen rammet
Mer_pil
Les mer
Begge har opplevd narkotragedier
Mer_pil
Les mer
Guten til Magnhild og Gunnar har ME
Mer_pil
Les mer
Marianne si mor bar på ein vond løyndom
Mer_pil
Les mer
Ho mista to kjære i løpet av to døgn
Mer_pil
Les mer
- En stor sorg å se de flotte mennene våre bli som tafatte barn
Mer_pil
Les mer
– Det har vore eit umenneskeleg slit
Mer_pil
Les mer
Margaret og Håkon er besteforeldre til ei funksjonshemma jente – Synne sveiser slekta saman
Mer_pil
Les mer
Liv er ufør og pårørande – dagane er ein kamp
Mer_pil
Les mer
For Stig er Egil Egil, og ferdig med det
Mer_pil
Les mer
- Eg ser far min i alle pasientar eg møter
Mer_pil
Les mer
Sjukepleiar og pårørande – ein intens kombinasjon
Mer_pil
Les mer
Ole Martin Årst: Frå sliten pårørande til superstolt bror
Mer_pil
Les mer
Om å vera far til eit funksjonshemma barn: Det er ingen sprint, det er ein maraton
Mer_pil
Les mer
Steforeldre som pårørande: - Eg blei ikkje rekna med då stesonen min døydde
Mer_pil
Les mer
– Håvard er kreftoverlevar: - Livet etter sjukdommen har vore tøft for heile familien
Mer_pil
Les mer
Tordis Ørjasæter har skrive bok om sin utviklingshemma son: - Dette er ei trøystebok for foreldre
Mer_pil
Les mer
Som søster var eg usynleg for helsevesenet
Mer_pil
Les mer
Sonen deira ville ikkje leve lenger
Mer_pil
Les mer
Atle bloggar om sitt liv med ei kone som har ein demenssjukdom
Mer_pil
Les mer
Trude har ein bror med Downs
Mer_pil
Les mer
– Eg våga ikkje å knytta meg til bror min
Mer_pil
Les mer
Livet endret seg for Tone og Ulrik
Mer_pil
Les mer
Hjelparen som sjølv fekk hjelp
Mer_pil
Les mer
Ho er mor til to sjuke jenter.
Mer_pil
Les mer
Er det i dag eg finn faren min død?
Mer_pil
Les mer
Då kona fekk kreft, gjekk Rune inn i ei boble – «kreft bobla»
Mer_pil
Les mer
Du blir sint på kona sjølv om ho har kreft
Mer_pil
Les mer
Samtalen ho aldri tok
Mer_pil
Les mer
Virus gav sonen store hjerneskadar
Mer_pil
Les mer
Kjersti måtte gje slepp på sonen sin
Mer_pil
Les mer
Karis far var alkoholikar
Mer_pil
Les mer
Anne Beate er mor til ei blind jente
Mer_pil
Les mer
Dottera er kreftfri, men langt frå frisk
Mer_pil
Les mer
Sonen vår er ein rikdom
Mer_pil
Les mer
Livet blir annleis
Mer_pil
Les mer
Ei einsam rolle
Mer_pil
Les mer
Camilla kunne ikkje bu med mamma
Mer_pil
Les mer
Kona mi forsvinn dag for dag
Mer_pil
Les mer
Sorga sette han ut
Mer_pil
Les mer
Marie er mor til to barn med spesielle behov
Mer_pil
Les mer
Oddbjørg vaks opp med ei mor som aldri smilte
Mer_pil
Les mer
Jakten på en ny hverdag
Mer_pil
Les mer
Å akseptere situasjonen gjorde alt lettare
Mer_pil
Les mer
Eli forteller om det å være pårørende til sin sønn med et sjeldent syndrom
Mer_pil
Les mer
Kona til Einar tok livet sitt
Mer_pil
Les mer