Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
05. oktober 2022

Hva er egentlig vold?

Hva er vold og hvorfor er det så viktig å oppdage når noen blir utsatt for vold? Hvordan kommer man seg ut av en voldelig relasjon, og er det mulig å slutte å være voldelig?
shutterstock_1490187959

Blir du utsatt for vold? Eller utsetter du noen for vold? Å stille slike spørsmål til et annet menneske, krever at du tar sats og går ut av komfortsonen. Temaet vold i nære relasjoner er tabubelagt og krevende å gå inn i, for alle berørte, både voldsoffer, voldsutøver, pårørende og mer eller mindre tilfeldige observatører.

Randi Mossefinn er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut. Hun arbeider i dag ved familievernkontoret i Stavanger. Hun har erfaring fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern Vest og har mange års erfaring som terapeut ved Stiftelsen Alternativ til Vold i Stavanger. Der arbeidet hun med mennesker som trengte hjelp til å komme ut av voldelige reaksjonsmønster, mennesker som var utsatt for vold og familiene deres.

Med i denne episoden:
Programleder: Vilhelm Viksøy
Fagrådgiver: Anne Kristine Bergem
Gjest: Randi Mossefinn


Episoden er finansiert med tilskuddsmidler fra Bufdir.