Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
17. oktober 2022

Vold mot eldre

Eldre mennesker er en sårbar gruppe. Noen lever i institusjon og kan utsettes for vold og overgrep der, mens andre opplever vold fra familiemedlemmer.
amisha-nakhwa-9USlkk5z6Mg-unsplash
Marit er lege og spesialist i alderspsykiatri. Hun har i mange år arbeidet ved Nasjonalt senter for aldring og helse, og var leder for psykisk helse der fram til hun nylig skiftet arbeidsplass. Hun er også leder for Utvalg for alderspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening, og har et stort engasjement for eldre menneskers psykiske helse.

Episoden er finanisert med tilskuddsmidler fra Bufdir.