Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
shutterstock_1285339966
Sykdom medfører betydelige endringer i hverdagslivet, noe som også kan være en følelsesmessig belastning. De som er rundt den syke, må ofte overta en rekke av hverdagslivets mange oppgaver, samtidig som det oppstår nye gjøremål.

Som pårørende har du kanskje ikke mulighet til å slappe av, og kan kjenne på utilstrekkelighet. Kanskje må du ha mer fokus på å forklare, tilrettelegge og koordinere for den som er syk, enn på dine egne behov. 

Hvilke oppgaver har du?

Det kan være lurt å sette seg ned og lage en liste over oppgavene du gjør. Må du gjøre alle? Kan den syke fortsette å gjøre noen av oppgavene sine? Hvem kan du be om hjelp? Disse kan inkludere både fastlege, interesse- og pårørendeorganisasjoner. 

Takk ja til hjelp – også når du tror du ikke trenger det

Har du tilgang på og behov for støtte, både av profesjonelle og andre i nettverket, så bruk det. Støtten kan være av både praktisk, sosial og økonomisk art.

Kanskje må du venne deg til tanken på å motta støtte og praktisk bistand til det familien vanligvis håndterer selv? Noen opplever at de må gi noe tilbake når de ber om hjelp. Andre opplever at det å motta hjelp krever at de selv koordinerer så mye at det samlet sett ikke oppleves som en avlastning. Prøv likevel å venne deg til tanken og tenk at det er noe du kan øve på.

Det føles gjerne godt for de som ønsker å støtte deg å få lov til å bidra. Mange kan være usikre på hvordan de kan gå fram. Spør gjerne andre hva de har mulighet til å stille opp med.
 

Hvem kan støtte deg og bidra med praktisk hjelp?

Avlastningstilbud

Kommunen har plikt til å bistå pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det gjelder både for deg som er frivillig omsorgsyter og for deg som har foreldreansvar for mindreårige barn. Målet med avlastningstiltak er å gi deg og familien mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i andre samfunnsaktiviteter.

Tjenesten du tilbys kan gis i eller utenfor hjemmet, som dagaktivitets-, døgn- eller helgetilbud.

Kommunenes plikt til å informere om og å tilby avlastning følger av helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-6. Det er du som kan si noe om hvilke avlastningstiltak du og din familie har behov for. Ta kontakt med tildelingskontor eller liknende i kommunen dersom du trenger avlastning.
Infolapp%20med%20binders

Hvem kan få kommunal støtte og avlastning?

Personer og familier med tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørendestøtte. Dersom du som forelder eller annen omsorgsyter har særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte.
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Opprinnelig publisert: 22. februar 2024
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut