Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Taushetsplikt

Taushetsplikten er viktig for å skape en fortrolig relasjon mellom pasient og helsepersonell. Samtidig kan pårørende oppleve at taushetsplikten er til hinder for kommunikasjon med helsepersonell i oppfølging av pasienten.
shutterstock_1953915982
Dersom den som er syk ikke vil at du skal ha informasjon, kan du likevel kontakte helse- og omsorgstjenesten, for å få en avklaring. Helsepersonell har en generell veiledningsplikt overfor deg som pårørende, og kan alltid gi deg generell informasjon.

Eksempler på generell informasjon:
• Kontaktinformasjon
• Rutiner, ansatte og tilbud ved virksomheten/enheten
• Lovverk, saksbehandling og rettigheter
• Tilbud til pårørende, barn og voksne
• Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner
• Generelle råd til deg som er pårørende

Generell informasjon er også informasjon som du som pårørende kjenner til fra før. Fortell helsepersonell hva du vet om tilstanden til den som er syk. Dersom du kjenner diagnosen, vil det ikke være et brudd på taushetsplikten at helsepersonell informerer generelt om denne tilstanden.

Vær tydelig overfor den som er syk og overfor helsepersonell om hvilken informasjon du trenger. Sett gjerne ord på hva det gjør med deg å ikke få nødvendig informasjon.
Opprinnelig publisert: 19. februar 2024
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut