Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Fremtidsfullmakt

Som pårørende til en person som har en alvorlig sykdom eller står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, er det grunn til å vurdere å ta opp med nærpersonen om han eller hun vil opprette en fremtidsfullmakt.
Fremtidsfullmakt
Det kan også være aktuelt å vurdere om en selv som pårørende har behov for en slik fremtidsfullmakt.

En forutsetning for opprettelse av fremtidsfullmakt er at den som oppretter den har evne til å forstå fullmaktens betydning. Det er derfor lurt å vurdere fremtidsfullmakt på et tidlig tidspunkt før sykdom har blitt så alvorlig at den som skal opprette fullmakten ikke lenger har forståelse for hva det innebærer å gi en annen i oppgave å ta vare på ens interesser, enten det er personlige eller økonomiske forhold.
Dette er en fremtidsfullmakt
Når bør man skrive fremtidsfullmakt?
Krav til fullmaktsgiver og fullmektig
Dette skal fremtidsfullmakten inneholde
Slik skal fremtidsfullmakten utformes
Oppbevaring og ikrafttredelse
Stadfestelse av fremtidsfullmakten
Fullmektigens oppgaver
Advokatbistand
Mer informasjon om fremtidsfullmakt
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut