Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Parforhold

Å håndtere og mestre alvorlig sykdom i familien innebærer blant annet å ta vare på parforholdet. Her kan du lese om hva dere bør være oppmerksom på dersom dere for eksempel er foreldre til barn med sykdom eller funksjonsnedsettelser.
Å snakke godt sammen
Mange pårørende kjenner at de har knapt med tid og krefter til å ta vare på hverandre som par, når familien er rammet av sykdom. Når dere endelig har tid sammen, trenger dere kanskje aller mest å sove? Kanskje innebærer omsorgen nattevåk, ekstra mye stell, eller lange opphold på sykehuset, mens den andre ivaretar hverdagslivet med andre barn hjemme?

Ofte må foreldre i slike situasjoner gjøre aktiviteter og delta på sosiale sammenkomster hver for seg. 
 

Tid sammen er gjerne mangelvare.

Kari Bøckmann

Energien til å gjøre det lille ekstra for hverandre er ofte ikke til stede. Intimiteten kan forsvinne. Kanskje er omfanget av oppgaver dere har er så stort at forholdet mellom dere kjennes mer som et arbeidsfellesskap enn et kjærlighetsforhold? Slike perioder vil være utfordrende om de varer for lenge.
 
En beskyttende faktor i vanskelige livssituasjoner er følelsesmessig støtte fra samlivspartner. Denne støtten kan vanskelig erstattes av noen annen form for støtte verken fra venner, slektninger eller helsepersonell. Det er krevende og en smertefull tilleggsbelastning om dere som par ikke klarer å gi hverandre støtte. Det kan bidra til en følelse av ensomhet. Dersom en ikke greier å være hverandres venn når livet røyner på, kan det være mer krevende å være sammen enn alene.

For noen foreldre kan det være aktuelt å gå på kurs. Se mer om dette her.

Forhold som kan påvirke parforholdet positivt

  • Å kunne dele tanker og følelser omkring situasjonen
  • Å anerkjenne hverandres innsats
  • Å ha en opplevelse av at dere fordeler oppgaver på en god måte
  • Å ta beslutninger sammen
  • Å akseptere at dere har forskjellige måter å mestre og sørge på
  • Å gjøre gode ting for hverandre i hverdagen 
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 29. september 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut