Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Vår podcast

«Pårørendepraten» er vår podcast om ulike tema som angår pårørende i Norge. Du kan også lytte til episodene på for eksempel Spotify.
shutterstock_1227946897%20copy
Gjest: Younas Mohammad-Roe og Susanne Devik Hope
40:45

Barnevernets muligheter til å støtte foreldre

Noen barn og unge oppholder seg i miljøer eller deltar i aktiviteter som er uheldig for dem. Foreldre kan kjenne på maktesløshet når de ikke klarer å få ungdommene bort fra gjenger og kriminell aktivitet.
Barnevernets muligheter til å støtte foreldre
shutterstock_2329462937%20copy
Gjest: Younas Mohammad-Roe
41:16

Når barn i fosterhjem er pårørende

Hvis foreldrene til et barn som plasseres i fosterhjem har en alvorlig sykdom, rusmiddelavhengighet eller er fengsel, er barnet pårørende. Barn som er pårørende, trenger anerkjennelse og støtte.
Når barn i fosterhjem er pårørende
Podcast%201
Gjest: Else Kåss Furuseth
48:28

Å støtte dem som hjelper

Alle blir pårørende i løpet av livet. Hva som skjer med en nærperson, kan variere, men felles for alle pårørende er at vi blir berørt. Å være pårørende er meningsfullt, men også belastende.
Å støtte dem som hjelper
Tema:

Til barn som pårørende

Barn%20som%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende
Gjest: Trude Aamotsmo
30:45

Hva betyr det å være barn som pårørende?

Barn blir pårørende når det skjer noe med en i familien. I sånne situasjoner har voksne ansvaret for at barn og unge får den informasjonen og støtten de trenger.
Hva betyr det å være barn som pårørende?
Hva%20er%20psykiske%20lidelser
Gjest: Kristin Lie Romm
27:48

Hva betyr det å ha en psykisk lidelse?

Det finnes mange ulike psykiske lidelser, og mennesker påvirkes på forskjellige måter. Når foreldre eller søsken blir syke, trenger barn og unge informasjon og støtte.
Hva betyr det å ha en psykisk lidelse?
Fengsel
Gjest: Hanne Hamsund
31:47

Tusenvis av barn og unge har en forelder i fengsel.

Barn og unge kan være både lei seg og sinte for at en i familien sitter i fengsel. Å ha et familiemedlem i fengsel kan også være vanskelig å snakke med andre om.
Tusenvis av barn og unge har en forelder i fengsel.
Kreft
Gjest: Linda Sørlie Petersen
30:14

Kreft, overlevelse og død

Det er nesten ingen sykdommer som er forsket så mye på som kreft. God behandling gjør at mange heldigvis blir friske.
Kreft, overlevelse og død
Gra%CC%8Ater%20copy
Gjest: Tor-Håkon Håvardsen
30:24

Med døden som jobb

Tor-Håkon møter mennesker som har opplevd å miste en nær person. Døden er et tema det kan være vanskelig å snakke om, men det er viktig å gjøre det likevel.
Med døden som jobb
Downs%20syndrom
Gjest: Ingvild Stjernen Tisløv
33:24

Å ha en bror med Downs syndrom

Noen barn har en søster eller bror som har sykdommer eller tilstander som gjør at de er litt annerledes enn andre barn. Ingvild har en bror med Downs syndrom.
Å ha en bror med Downs syndrom
Spiseforstyrrelser
Gjest: Elin Heitmann
31:50

Når noen gruer seg til middag

Noen barn og unge lever i familier hvor en forelder eller et søsken har en spiseforstyrrelse. Da blir ofte alt som har med mat og måltider å gjøre ganske vanskelig.
Når noen gruer seg til middag
Selvmordshull
Gjest: Ingeborg Lunde
31:35

Hvordan er det å miste en nær person i selvmord?

Mange mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år, og enda flere gjør forsøk på å dø, men overlever. En del av disse har barn eller søsken.
Hvordan er det å miste en nær person i selvmord?
Rusavhengighet
Gjest: Marius Sjømæling
33:19

Når et familiemedlem bruker rusmidler

Alle som bruker alkohol eller andre rusmidler forandrer seg litt i væremåte. Slike endringer kan oppleves skremmende eller ubehagelig for barn.
Når et familiemedlem bruker rusmidler
Ulykke
Gjest: Marianne Løvstad
30:20

Når det skjer en ulykke og noen i familien blir skadet

Av og til skjer det ulykker. Da kan mennesker bli alvorlig skadet. For noen kan det ta lang tid etter ulykken å trene seg opp til å leve et liv hjemme sammen med familien sin igjen.
Når det skjer en ulykke og noen i familien blir skadet
Tema:

Demens

shutterstock_2005132685
Gjest: Marianne Danielsen
44:30

Å langsomt miste sin mamma

Som nærmeste pårørende måtte Marianne Danielsen stå på i mange år for at moren skulle få den hjelpen hun trengte. Moren fikk Alzheimers sykdom.
Å langsomt miste sin mamma
shutterstock_1834203187%20copy
Gjest: Gro Østmoe Granholt
46:50

Pårørende er eksperter på sine nærmeste

Nasjonalforeningen for folkehelsen ivaretar mennesker med demens og deres pårørendes interesser. Demenslinjen er deres gratis hjelpetelefon.
Pårørende er eksperter på sine nærmeste
Tema:

Selvmord og selvskading

shutterstock_2051634560%20copy
Gjest: Synøve Magnussen Wiig
46:04

Hvordan ruste helsepersonell til å møte familier etter selvmordsforsøk?

For at barn og unge skal få den støtten de trenger når en forelder har forsøkt å ta sitt eget liv, må helsepersonell snakke med forelderen. Hvordan kan helsepersonell ruste seg til slikt arbeid?
Hvordan ruste helsepersonell til å møte familier etter selvmordsforsøk?
shutterstock_2194800175
Gjest: Silje Kaspersen
44:12

Oppfølging av berørte etter selvmord

Når et menneske dør i selvmord, er det mange som berøres. Sjokk, sorg og smerte er vanlige reaksjoner. Hva slags støtte og hjelp får mennesker i slike situasjoner?
Oppfølging av berørte etter selvmord
shutterstock_1795018633
Gjest: Ingeborg Lunde og Tine Grimholt
43:10

Når foreldre med små barn ikke orker å leve lenger

Av de mange tusen som hvert år gjør forsøk på å ta sitt eget liv, er noen foreldre til barn og ungdommer. Hvordan kan man støtte familier i en slik krise?
Når foreldre med små barn ikke orker å leve lenger
shutterstock_2060662691-liten
Gjest: May Vatne
45:26

Helsepersonells møter med etterlatte etter selvmord

Over 600 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år. Ti ganger så mange gjør selvmordsforsøk. Mange pårørende berøres når ett menneske har det vondt. May Vatne er opptatt av hvordan de møtes av fagpersoner.
Helsepersonells møter med etterlatte etter selvmord
shutterstock_1869893137-lilten
Gjest: Line Indrevoll Stänicke
49:05

Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg

Å skade seg selv kan være en måte å kommunisere på. For foreldre og omgivelsene ellers kan det oppleves skremmende. Å forstå hva som ligger bak og hvordan være til hjelp, kan minske følelsen av maktesløshet hos pårørende.
Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg
shutterstock_1473864617-liten
Gjest: Veronica Halvorsen
48:49

Livet etter å ha mistet noen i selvmord

Unge mennesker som mister en nærperson i selvmord kan kjenne på mange følelser, som sorg, savn, sinne og svik. Å møte andre i samme situasjon er til god hjelp og støtte for mange. Unge LEVE tilbyr et slikt fellesskap.
Livet etter å ha mistet noen i selvmord
Tema:

Avhengighet

shutterstock_1928282264%20%5BConverted%5D-01
Gjest: Mette Normann og Rolf Brumoen
43:37

Hvordan reparere tillitsbrudd og økonomiske svik

Spillavhengighet er en lidelse med store konsekvenser for både den som spiller og for familien. Noen mister store pengesummer og pådrar seg gjeld. Er det mulig å opparbeide tillit igjen?
Hvordan reparere tillitsbrudd og økonomiske svik
Generasjonsoverf%C3%B8ringer-01
Gjest: Turid Wangensteen
39:42

Generasjonsoverføringer

Barn og unge som har foreldre med rusmiddelavhengighet eller kriminell aktivitet knyttet til rusmiddelbruk, har selv økt risiko for å utvikle tilsvarende problemer.
Generasjonsoverføringer
shutterstock_1230400006%20%5BConverted%5D-01
Gjest: Stian Overå
41:37

Skjermtid, gaming og dialog

Dataspill handler om mer enn skjermtid. Hvordan er det å være foreldre når ungdommen bruker mye tid, både dag og natt, på rommet sitt foran skjermen.
Skjermtid, gaming og dialog
tom-morel-hkbQnC7FAqU-unsplash%20copy
Gjest: Oddvar Jordheim Tyssen
44:41

Hva er spillavhengighet og hvordan få hjelp?

Spillavhengighet er en avhengighetslidelse. Det finnes hjelp å få både for den som er syk og til dem som er pårørende, forteller psykolog Oddvar Jordheim Tyssen i Blå Kors.
Hva er spillavhengighet og hvordan få hjelp?
andrew-moca-yAGNjU4rtss-unsplash
Gjest: Britt Overby
46:37

Å få hjelp av andre

Å møte mennesker med liknende erfaringer som dem selv, er til stor hjelp for mange pårørende. Spillavhengighet Norge driver likepersonsarbeid. Britt Overby forteller om arbeidet. ​
Å få hjelp av andre
Tema:

Vold i nære relasjoner

shutterstock_1490187959
Gjest: Randi Mossefinn
43:26

Hva er egentlig vold?

Hva er vold og hvorfor er det så viktig å oppdage når noen blir utsatt for vold? Hvordan kommer man seg ut av en voldelig relasjon, og er det mulig å slutte å være voldelig?
Hva er egentlig vold?
shutterstock_1798554898
Gjest: Martin Eia Revheim
39:26

Å vokse opp med vold i hjemmet

Martins far skulle vært en trygg voksen, men utsatte i stedet sønnen for vold og trusler. Martin har skrevet bok om hvordan oppveksten har preget livet hans.
Å vokse opp med vold i hjemmet
shutterstock_1494957683%20copy
Gjest: Ellen Annexstad
41:55

Vold mot barn

Mange barn i Norge lever med vold i hjemmet. Når mistanken dukker opp, finnes det fagpersoner som har som jobb blant annet å snakke med barn for å finne ut hva de har opplevd.
Vold mot barn
Vold%20mot%20eldre
Gjest: Marit Tveito
32:39

Vold mot eldre

Eldre mennesker er en sårbar gruppe. Noen lever i institusjon og kan utsettes for vold og overgrep der, mens andre opplever vold fra familiemedlemmer.
Vold mot eldre
shutterstock_1355990288
Gjest: Younas Mohammad-Roe
40:51

Barnevernvakten

Younas har mange års erfaring fra barnevernet. I denne episoden snakker vi om barnevernets rolle, muligheter og handlingsalternativer når noen er bekymret for et barns omsorgssituasjon.
Barnevernvakten
shutterstock_1161113089
Gjest: Mia Myhre
28:24

Arbeid med forebygging og oppdagelse av vold

Mia Myhre er barnelege og forsker. Hun har vært med på å utvikle veilederen for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.
Arbeid med forebygging og oppdagelse av vold