Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
18. oktober 2022

Barnevernvakten

Younas har mange års erfaring fra barnevernet. I denne episoden snakker vi om barnevernets rolle, muligheter og handlingsalternativer når noen er bekymret for et barns omsorgssituasjon.
caleb-woods-VZILDYoqn_U-unsplash%20(1)
Younas er en tydelig stemme i det offentlige rom, og bidrar i mange sammenhenger til å fortelle om barnevernets arbeid og ikke minst til å snakke om barn og unge som trenger trygge voksne. 

Younas Mohammad-Roe er utdannet barnevernspedagog med mastergrad. Han har mange års erfaring fra barnevernet, og også som leder av Barnevernsvakta i Oslo.


Episoden er finanisert med tilskuddsmidler fra Bufdir.