Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
18. oktober 2022

Vold mot barn

Mange barn i Norge lever med vold i hjemmet. Når mistanken dukker opp, finnes det fagpersoner som har som jobb blant annet å snakke med barn for å finne ut hva de har opplevd.
j-w-Ju-ITc1Cc0w-unsplash
Ellen er med oss som gjest i podkastserien om vold i nære relasjoner for å fortelle litt om arbeidet med barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Ellen Annexstad er lege og spesialist i barnesykdommer med barnenevrologi som spesialfelt. Hun jobber ved barne- og ungdomsklinikken på Kalnes og ved Statens barnehus i Moss. Hun er svært engasjert i sosialpediatri, som handler om barn og unges oppvekstvilkår det vil si spesielt omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Episoden er finanisert med tilskuddsmidler fra Bufdir.