Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på barna
Tilbake_pil
Tilbake

Om du er bekymret

Alle barn og foreldre er forskjellige og takler vanskelige situasjoner ulikt. Du som forelder kjenner ditt barn best. Likevel kan det være vanskelig å vite hva som er lurt å gjøre, særlig i en situasjon preget av sterke følelser og store krav til hva du skal håndtere. Hvis du er bekymret for barna dine, kan du søke støtte. Det er mange som kan hjelpe.
shutterstock_1037773309

Noen tegn på at barnet ditt kan ha behov for mer støtte:

 • Hvis de er nedstemte og eller har plager med angst og uro over tid
 • Hvis de har langvarige eller tilbakevendende smerter
 • Hvis de slutter å leke eller ta med venner hjem
 • Hvis de gjenopptar handlinger som de egentlig har sluttet med, f.eks. å suge på tommelen eller ha behov for bleie
 • Hvis de oppholder seg mer/ mindre hjemme
 • Hvis de har vanskeligheter med søvn
 • Hvis de trekker seg tilbake fra andre
 • Hvis de har sterkere reaksjoner på småting enn før
 • Hvis de har svingende i humøret eller er preget av rastløshet og irritabilitet
 • Hvis de ikke får til skolearbeid som før
 • Hvis de endrer oppførsel i skole eller barnehage
 • Hvis de påtar seg flere oppgaver hjemmet og krever mindre oppmerksomhet enn tidligere

Gut (16) har forskansa seg i ein hettegenser. Situasjonen har vore fastlåst i to–tre år. Dei får inn mat og drikke, men guten kjem ikkje ut.

Frode Grytten

 

Her kan du få hjelp:

Alle kommuner har egne helsetjenester for barn og unge. Helsestasjonen er for barn fra 0–5 år, mens skolehelsetjenesten er for barn og unge fra 6–20 år. Flere kommuner har også tilbud om foreldreveiledning eller andre lavterskeltjenester via familiesentre.

Alle barn har en fastlege. Å ta kontakt med fastlegen er et godt sted å begynne hvis du er usikker på hva som vil være til hjelp for barna.

Spesialisthelsetjenesten har egne avdelinger som jobber med barn og unges psykiske helse (BUP). PÅ BUP kan barn som har, eller står i fare for å utvikle egne problemer, få behandling. Henvisning fra fastlege er nødvendig.

Frivillige organisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner kan også ha tilbud til barn og unge, noen ganger i samarbeid med kommunen. Se vår karttjeneste for å finne ditt lokale tilbud.

Barneverntjenesten kan, i tilfeller der det finnes grunn til bekymring for barnas oppvekstvilkår, bistå med tiltak som for eksempel veiledning, avlastning, støttekontakt, besøkshjem eller hjelp til å få plass i barnehage eller SFO. 
Infolapp%20med%20binders

Å melde bekymring

Alle som er bekymret for et barn, kan ta kontakt med den lokale barneverntjenesten for å drøfte sin bekymring eller ringe Barn og unges alarmtelefon på tlf. 116 111.

​Som privatperson, kan du være anonym i kontakt med barnevernet.
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 11. oktober 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut