Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Selvhjelpsgrupper

Som pårørende har mange glede og nytte av å møte andre pårørende som har vært i lignende situasjoner. Fellesskapet beskrives av mange som svært viktig for å få til nødvendige endringer.
shutterstock_2289876093%20copy
Det å møte mennesker som har opplevd noe av det samme som en selv, kan gjøre endringsprosesser lettere. Det kan være godt å møte noen som har gått veien før deg. I selvhjelpsgrupper er man i større grad opptatt av å dele erfaringer enn å gi råd. 

Selvhjelpsgrupper er et verksted for endringsarbeid i et fellesskap basert på gjensidighet, tillit og respekt. Deltakerne tar med seg kunnskap inn i gruppa i kraft av egne erfaringer. Alle er i fellesskap ansvarlige for gruppas drift og utvikling. Gruppen jobber med å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet. 
 

Takk for at det finnes en gruppe, et møte, medlemmer som orker å lytte, og som hjelper meg opp igjen.

Elisabeth, pårørende

Selvhjelpsgrupper er etablert i mange ulike sammenhenger, i frivillige organisasjoner, i lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og frivillighetssentraler. Noen oppstår også spontant. Det finnes selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser og diagnoseuavhengige grupper for pårørende.

Du finner informasjon under «Finn hjelp og fellesskap der du bor». Du kan også ringe din kommune og etterspørre hvilke tilbud som finnes der, eller se på selvhjelpnorge.no.
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 31. august 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut