Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Familien og behandlingen

Familien må med. Både behandling og håndtering av sykdom fungerer best når vi står sammen.
shutterstock_1686993745
Alvorlig sykdom hos en i familien, rammer hele familien. Derfor bør hele familien ivaretas og inkluderes i behandlingen. Alle trenger å forstå og mestre det som skjer - sammen. Å bevare fellesskapet, både før, under og etter behandling er til det beste for alle.  
 

Hjelpeløshet og ensomhet

Når en i familien gradvis blir alvorlig syk og kanskje trekker seg unna, er det helt vanlig at de som står rundt blir bekymret og redde. Dette kan igjen bidra til at ingen sier noe og at det bygges opp en avstand som gir grobunn for misforståelser og ensomhet, og ennå flere bekymringer. Alle medlemmene i familien, og også i vennenettverket, kan ende opp med å kjenne seg alene. Venner kan føle seg avvist. Mor og far kan kjenne seg redde uten å klare å sette ord på det. Den som er syk kan kjenne seg som en belastning og søsken kan oppleve seg utestengt og oversett av foreldrene. Det er rom for en rekke misforståelser og feiloppfatninger dersom man ikke snakker sammen.

Men så kommer den som er syk til behandling. Han/hun innser kanskje at det er hjelp å få, gjør endringer og en stor jobb med å bli kjent med sin egen lidelse. Men hvordan er dere i nettverket i stand til å ta imot han/henne? Er dere kjent med hvilke endringer han/hun har gjennomgått? Hva innholdet i behandlingen har vært og hva det er lurt å tenke på etter avsluttet behandling? Har dere hjemme gått gjennom endringer?
 

Involver dere i behandlingen

På samme måte som den som er syk trenger omsorg, kunnskap og støtte for å få tak i egne mestringsstrategier og skape mening av det som skjer, trenger dere som familie det samme. I tillegg trenger dere kunnskap om hva som er skjedd og begreper som hjelper dere å forstå og ha et felles språk.  

Som pårørende er det en god ide å invitere seg inn i behandlingen på et tidlig tidspunkt slik at dere som kjenner pasienten best får mulighet til å være aktive deltakere og ressurspersoner som står samlet rundt den som er syk:
  • Snakk med den som er syk om hva du kan få vite og vis at du bryr deg og ønsker å være en støtte
  • Spør om det du ikke forstår
  • Spør behandler hva du kan gjøre for den som er syk
  • Snakk med alle i familien om hvordan dere forstår og håndterer situasjonen sammen  

Beskyttelsesfaktorer

Dere trenger også å bli sett og ivaretatt som enkeltpersoner og som familie. Å både bli involvert og ivaretatt kan kanskje i praksis oppleves å stå i motsetning til hverandre – å være aktivt med / å få pause – men de henger nøye sammen, ja, de faktisk forutsetter hverandre:

Det er først når man får følelsen av å være involvert, når man har nok informasjon om behandlingen og hva man selv kan bidra med, at man kan ta seg tid til å ivareta seg selv.

Usikkerheten, hjelpeløsheten og ensomheten knyttet til hva man skal/kan gjøre for å være en best mulig støtte går nesten alltid på bekostning av egenomsorg og tid til å ta vare på seg selv. Det er ikke vanskelig å forstå, for hvordan er det mulig å prioritere seg selv, når en man er glad i har det vondt?

Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet.

Helsedirektoratet, 2014
 

Vanskelige dilemmaer krever god dialog

Det er som regel en stor fordel å involvere pårørende i behandlingen, men det er ikke alle situasjoner som er like enkle: Hva gjør man når den som sliter ikke vil ha noen innblanding? Hva skal en helsearbeider gjøre, når pasienten nekter å involvere familien sin? Hvordan skal man forholde seg til skammen, unnvikelsen og løgnen hos pasienten, og kanskje i familien? Hvordan være omsorgsperson når pasienten gjør alt for å skjule at det i det hele tatt eksisterer et problem? Hvordan kan dere bidra til å ivareta en best mulig behandling av pasienten samtidig som dere tar var på dere selv?

Spørsmålene og dilemmaene man blir stilt overfor når en som står nær sliter, kan være mange. Det er ikke lett på forhånd å vite hva som er riktig eller galt å gjøre og mye kan løses i god dialog med helsepersonell.
 

Konklusjon:

Behandlingen virker bedre når de som står nær pasienten inkluderes før, under og etter behandlingen. Å ha en felles forståelse, et felles språk og avklarte forventninger gjør at unødvendige misforståelser unngås og at fellesskapet bevares – også når alvorlig sykdom rammer.  
 
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 30. august 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut