Om du er bekymret

Alvorlig sykdom medfører ofte mange bekymringer. Bekymringene er lettere å håndtere dersom du er trygg på når du bør ta kontakt og hvem du kan kontakte når du trenger det.
Dersom du er bekymret for helsetilstanden til den som er syk, kan du ta kontakt med fastlege. Dersom bekymringen din omhandler at du ikke vurderer helsehjelpen som god nok, kan du drøfte saken med pasient- og brukerombudet som finnes i alle fylker. De kan bistå deg i å vurdere klage. All hjelp fra pasient- og brukerombudene er gratis og de har taushetsplikt. Du kan være anonym om du ønsker dette. Kontaktinformasjon finner dere på helsenorge.no. Ring heller en gang for mye enn en for lite.  

Nasjonalt legevaktnummer: 116117

Ved akutt fare for liv eller helse, ring 113

Ved akutt fare for utøvelse av vold, ring 112.

Du kan også utforme en bekymringsmelding som du sender til fastlege eller kommuneoverlege med kopi til fastlege, når du er bekymret for helsetilstanden til den som er syk og har spørsmål om han/ hun får riktig og tilstrekkelig behandling. Ring gjerne pasient- og brukerombudet for råd og veiledning.

Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder, blant annet:
  • Avklare og svare på generelle spørsmål om helsetjenester
  • Dialogen med tjenestestedet
  • Ta imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
  • Informere om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • Hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det. Informere om hvor du kan henvende deg videre dersom de ikke kan hjelpe deg

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten