Eigersund Årets Pårørendekommune i 2020

Prisen Årets Pårørendekommune har blitt delt ut siden 2017 og har som mål å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunenorge. Vinneren av Årets Pårørendekommune 2020 ble Eigersund som fikk sin pris under årets Pårørendekonferanse 23. september. Mer om dette finner du her.

Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å finne den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å løfte fram kommuner som setter fokus på pårørendearbeid og som jobber systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad får den anerkjennelse, støtte og hjelp de trenger.

Prisen består av et spesiallaget trykk fra den norsk-islandske kunstneren Bjørg Thorhallsdottir og en sjekk på 10.000 kroner som skal gå til ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant kommunens ansatte.
 

Vet du om en kommune som fortjener å vinne?

Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for bedre pårørendearbeid, gjerne innen ett eller flere av følgende punkter:
  • Gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og gode holdninger til pårørende – både til voksne og barn som pårørende
  • Godt forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende
  • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende
 

Juryen for Årets Pårørendekommune 2020 var:

  • Pårørendesenteret
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
  • Nettverk for pårørendeforskning
  • KS
  • Fjorårets vinner: Fredrikstad kommune


Prisutdeling

Årets Pårørendekommune får sin pris under den årlige Pårørendekonferansen i september.
Logostripe%20A%CC%8AP%202020%20hvit