Årets Pårørendekommune 2020

Årets Pårørendekommune er en pris som har blitt delt ut årlig siden 2017. Prisen skal løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunenorge – på tvers av diagnoser og demografiske forhold.

Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å sette to streker under hvem som har knekt koden for godt pårørendearbeid. Den handler om å løfte fram de som har satt fokus på dette viktige området og som jobber systematisk og tverrfaglig for å sikre at de pårørende i deres kommune i størst mulig grad får den støtten og hjelpen de trenger.

Prisen består av et spesiallaget trykk fra den norsk-islandske kunstneren Bjørg Thorhallsdottir og en sjekk på 10.000 kroner som skal gå til ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant kommunens ansatte.
 

Vet du om en kommune som fortjener å vinne?

Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for bedre pårørendearbeid, gjerne innen ett eller flere av følgende punkter:
  • Gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og gode holdninger til pårørende – både til voksne og barn som pårørende
  • Godt forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende
  • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende

Nominasjonsprosessen til Årets Pårørendeommune 2020 ble avsluttet 15. juni. Nå skal juryen gjøre sitt arbeid før prisen til Årets Pårørendekommune 2020 deles ut under Pårørendekonferansen 23. september 2020.
 

Årets jury

  • Pårørendesenteret
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
  • Nettverk for pårørendeforskning
  • KS
  • Fjorårets vinner: Fredrikstad kommune


Prisutdeling

Årets Pårørendekommune får sin pris under Pårørendekonferansen i september hvert år. På grunn av koronasituasjonen 2020 blir årets konferanse avholdt i digitalt format, men med like spennende og variert program både for fagfolk og pårørende.
Logostripe%20A%CC%8AP%202020%20hvit