Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Rettigheter

Pårørende har rettigheter i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter er til hjelp både for deg og den som er syk.
shutterstock_1109729036
shutterstock_1282178278

Å gi informasjon til helse- og omsorgstjenesten

Som pårørende kan du ha viktig kunnskap som omhandler utredning, behandling og oppfølging av den som er syk. Helsepersonell har plikt til å innhente kunnskap som er nødvendig for at de skal kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det er derfor god praksis å innhente informasjon fra pårørende.
Mer_pil
Les mer
Å gi informasjon til helse- og omsorgstjenesten
shutterstock_1282178278

Å gi informasjon til helse- og omsorgstjenesten

Som pårørende kan du ha viktig kunnskap som omhandler utredning, behandling og oppfølging av den som er syk. Helsepersonell har plikt til å innhente kunnskap som er nødvendig for at de skal kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det er derfor god praksis å innhente informasjon fra pårørende.
Mer_pil
Les mer
Å gi informasjon til helse- og omsorgstjenesten

Å motta informasjon fra helse- og omsorgstjenesten

God informasjon kan bidra til oversikt, fellesskap, trygghet og en følelse av kontroll. Helsepersonell har en generell veiledningsplikt overfor pårørende. De kan alltid gi generell informasjon og i samråd med pasienten, spesifikk informasjon.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1548323471
Å motta informasjon fra helse- og omsorgstjenesten
shutterstock_1548323471

Å motta informasjon fra helse- og omsorgstjenesten

God informasjon kan bidra til oversikt, fellesskap, trygghet og en følelse av kontroll. Helsepersonell har en generell veiledningsplikt overfor pårørende. De kan alltid gi generell informasjon og i samråd med pasienten, spesifikk informasjon.
Mer_pil
Les mer
Å motta informasjon fra helse- og omsorgstjenesten
shutterstock_659652421

Samarbeid med helsetjenesten

Godt samarbeid og god samhandling mellom deg som pårørende og helse- og omsorgstjenesten gir best helhetlig hjelp. Her presenteres noen av rettighetene knyttet til pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen av den som er syk, utover det som handler om utveksling av informasjon.
Mer_pil
Les mer
Samarbeid med helsetjenesten
shutterstock_659652421

Samarbeid med helsetjenesten

Godt samarbeid og god samhandling mellom deg som pårørende og helse- og omsorgstjenesten gir best helhetlig hjelp. Her presenteres noen av rettighetene knyttet til pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen av den som er syk, utover det som handler om utveksling av informasjon.
Mer_pil
Les mer
Samarbeid med helsetjenesten

Når barn og unge er pårørende

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1870844863
Når barn og unge er pårørende
shutterstock_1870844863

Når barn og unge er pårørende

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.
Mer_pil
Les mer
Når barn og unge er pårørende
shutterstock_1401390026

Opplæring, råd og veiledning

God opplæring om sykdom og behandling er en sentral del av behandlingen ved en rekke lidelser. Opplæring av pasienter og pårørende er definert som en av fire oppgaver som sykehuset særlig skal ivareta. Kommunen har en generell veiledningsplikt.
Mer_pil
Les mer
Opplæring, råd og veiledning
shutterstock_1401390026

Opplæring, råd og veiledning

God opplæring om sykdom og behandling er en sentral del av behandlingen ved en rekke lidelser. Opplæring av pasienter og pårørende er definert som en av fire oppgaver som sykehuset særlig skal ivareta. Kommunen har en generell veiledningsplikt.
Mer_pil
Les mer
Opplæring, råd og veiledning

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_776043673
Avlastning og assistanse
shutterstock_776043673

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
Mer_pil
Les mer
Avlastning og assistanse
shutterstock_1048786025

Ved bruk av tvang

I noen tilfeller er det grunnlag for å yte hjelp mot pasientens vilje. Dette er krevende situasjoner for den som er syk og for pårørende.
Mer_pil
Les mer
Ved bruk av tvang
shutterstock_1048786025

Ved bruk av tvang

I noen tilfeller er det grunnlag for å yte hjelp mot pasientens vilje. Dette er krevende situasjoner for den som er syk og for pårørende.
Mer_pil
Les mer
Ved bruk av tvang

Å melde bekymring

Alvorlig sykdom medfører gjerne at du som pårørende har mange bekymringer. Å vite hva du kan gjøre og hvem du kan ta kontakt med dersom du blir ekstra bekymret kan bidra til at du kjenner deg litt mindre hjelpeløs.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1845308623
Å melde bekymring
shutterstock_1845308623

Å melde bekymring

Alvorlig sykdom medfører gjerne at du som pårørende har mange bekymringer. Å vite hva du kan gjøre og hvem du kan ta kontakt med dersom du blir ekstra bekymret kan bidra til at du kjenner deg litt mindre hjelpeløs.
Mer_pil
Les mer
Å melde bekymring
shutterstock_784490098

Støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende

De fleste rettigheter ved sykdom er knyttet til den som er syk. Noen støtteordninger vil imidlertid utløse en økonomisk kompensasjon for pårørende basert på den hjelpen de yter til den som er syk.
Mer_pil
Les mer
Støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende
shutterstock_784490098

Støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende

De fleste rettigheter ved sykdom er knyttet til den som er syk. Noen støtteordninger vil imidlertid utløse en økonomisk kompensasjon for pårørende basert på den hjelpen de yter til den som er syk.
Mer_pil
Les mer
Støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1359049352
Klage
shutterstock_1359049352

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Mer_pil
Les mer
Klage