Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekonferansen
Månedens tema

Å snakke godt sammen

I krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for oss å snakke godt sammen, særlig dersom vi er uenige, er preget av stress eller har sterke og vonde følelser. Vi kan oppleve at vi misforstår eller snakker forbi hverandre.
Norgeskart_web

Finn hjelp der du bor

I vår landsdekkende oversikt finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Trine%20Melhuus%20(foto-%20Tori%20Flaatten%20Halvorsen)
Min historie

«I møte med døden» – fortalt i fotografier og i dialogen mellom far og datter

Fotograf Trine Melhuus har skapt en nær historie om langvarig kjærlighet, samhold mellom foreldre og datter og vanskeligheter som oppstår når helsa svikter. Historien har blitt en praktbok og en fotoutstilling som ble vist utendørs under Olavfestdagene. Nå reiser Trine Melhuus gjerne til institusjoner og foreninger for å fortelle historien som kan gi oss viktige innspill til samtaler om døden.
Trine%20Melhuus%20(foto-%20Tori%20Flaatten%20Halvorsen)
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendeb%C3%B8lgen

Nyhetssaker

I kjølvannet av eldrebølgen kommer pårørendebølgen

Helsevesenet er helt avhengig av pårørende og deres innsats. I vår nye nasjonale helse- og samhandlingsplan, står det at samfunnets omsorgstilbud trolig ville bryte sammen om den uformelle omsorgen forsvant eller ble kraftig redusert (Meld. St. 9 - 2023–2024).
Ta_vare_paa_deg_selv
Ta vare på deg selv
expander-pil
Ta_vare_paa_deg_selv
Ta vare på deg selv
expander-pil
PS-Den-syke
Ta vare på den syke
expander-pil
PS-Den-syke
Ta vare på den syke
expander-pil
PS-Familien_02
Ta vare på familien
expander-pil
PS-Familien_02
Ta vare på familien
expander-pil
PS-Barna
Ta vare på barna
expander-pil
PS-Barna
Ta vare på barna
expander-pil