Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
P%C3%A5r%C3%B8rendelinjen_v2
Månedens tema

Helsefremmende faktorer

Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv. Du kan forebygge egen helsesvikt og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre – over tid.
Norgeskart_web

Finn hjelp og fellesskap der du bor

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Diagnosen%20lukket%20d%C3%B8rer%203
Min historie

Diagnosen lukket mange dører

I over tjue år har psykoser vært en stor del av sykdomsbildet til broren, som etter hvert fikk diagnosen «emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse». Diagnosen ble imidlertid ikke til hjelp.
Diagnosen%20lukket%20d%C3%B8rer%203
A%CC%8Arets%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekommune

Nyhetssaker

Ønsker flere nominasjoner til Årets Pårørendekommune

Årets Pårørendekonferanse nærmer seg, og arbeidet med å kåre Årets Pårørendekommune, starter snart.

Rettigheter

Pårørende er gitt rettigheter og oppgaver i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk.

Møte med helsetjenesten

En god dialog med helse- og omsorgspersonell er til hjelp for den som er syk og for deg som pårørende. Et godt samarbeid øker tryggheten din og kan gi en opplevelsen av å stå sammen. Din kunnskap og dine erfaringer er viktig.
Ta_vare_paa_deg_selv
Ta vare på deg selv
expander-pil
Ta_vare_paa_deg_selv
Ta vare på deg selv
expander-pil
PS-Den-syke
Ta vare på den syke
expander-pil
PS-Den-syke
Ta vare på den syke
expander-pil
PS-Familien_02
Ta vare på familien
expander-pil
PS-Familien_02
Ta vare på familien
expander-pil
PS-Barna
Ta vare på barna
expander-pil
PS-Barna
Ta vare på barna
expander-pil