Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Ålesund kommune

Ålesund gikk av med seieren da prisen Årets pårørendekommune skulle deles ut for første gang.
A%CC%8Arets%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekommune%202017%20logobanner
Helseminister Bent Høie delte ut prisen til Ålesund under konferansen om «Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak». De fikk prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Kommunen har over flere år bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende, uavhengig av diagnose på den som er rammet.


Stort og utbredt tilbud

– Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. Samtidig har de forankret arbeidet med pårørende helt opp i rådmannens stab. Pårørendearbeidet i Ålesund kommune har også sine ildsjeler, men forankringen gjør at arbeidet er mer sikret og strukturert, sier daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Siden 2012 har Ålesund kommune jobbet strategisk med utfordringene barn som pårørende står overfor.

– Samhandling og koordinering er viktige elementer i dette arbeidet. Det handler om å bryte ned siloer mellom etatene og avdelingene, uttalte rådgiver Lisbeth Dorthea Slyngstad i rådmannens stab i forbindelse med prisutdelingen.

– Erfaringen fra arbeidet er at noen må holde tak i det og være pådriver og motivator. Så må vi tenke langsiktig og kontinuerlig bygge kompetanse. Det er også en forutsetning at en har forankret dette arbeidet i ledelsen, påpekte hun.


I juryen for 2017 satt:

  • Pårørendesenteret
  • BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
  • Napha, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
  • PIO, Pårørendesenteret i Oslo,
  • NK LMH, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse,
  • NKS Veiledningssenteret for pårørende, Nord-Norge
  • Pårørendealliansen
Logostripe%202018%20copy
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut