Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Fredrikstad kommune

Et eget pårørendesenter som hjelper de nærmeste til personer som er alvorlig fysisk eller psykisk syke, bidro sterkt til at Fredrikstad fikk prisen Årets pårørendekommune 2019.
A%CC%8Arets%20pa%CC%8Ar%C3%B8rendekommune_01

Prisutdeling
Prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie under Pårørendekonferansen 2019. Du kan lese talen hans her.

– Deler prisen med alle pårørende

Juryen vektla at Fredrikstad kommune satset videre på hjelp til pårørende med egne midler etter at de i starten mottok stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Pårørendesenteret de opprettet er et gratis tjenestetilbud, og man kan ta kontakt uten henvisning. Det er lett å finne informasjon om tilbudet på kommunens nettside.

– Denne prisen deler vi med alle pårørende i kommunen vår. Vi vil anerkjenne deres innsats. Prisen som Årets pårørendekommune 2019 er en ansporing til å fortsette videre med det gode arbeidet, fortalte leder for helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad, Arne Øren.


Kurs, veiledning og sosiale arenaer

Pårørende i Fredrikstad kan få veiledningssamtale, enten individuelt eller sammen med familien. De tilbys rådgivning og informasjon om pårørendes rettigheter og muligheter, og får hjelp til å komme i kontakt med andre pårørende.

– De møtes via sosiale treffpunkt for pårørende som temamøter og åpen kafé, og pårørende kan delta i ulike gruppetilbud og mestringskurs. Jeg er så glad og stolt over at vi får denne prisen, sa kommunens pårørendekoordinator Mai Ida Synnes Haakafoss i et intervju med Pårørendesenteret etter prisutdelingen.


Egne barneansvarlige

Pårørendesenteret i Fredrikstad hjelper også pårørende i deres kontakt med helsetjenestene, slik at de raskere kommer frem til riktig instans og får god hjelp.

– Kommunen ble nominert mange ganger av både pårørende og fagfolk, som i seg selv er et tegn på at pårørendearbeidet er godt innarbeidet og synlig, uttalte juryleder Unn Birkeland. Hun understreket også betydningen av Fredrikstad kommunes pilotprosjekt med egne barneansvarlige, som skal påse at tjenestene hjelper barn som har syke foreldre eller søsken.


Over 40 nominerte kommuner

Over 40 kommuner ble nominert til prisen dette året, og juryleder Unn Birkeland så klare positive resultater av at prisen deles ut.

– Vi ser at nominasjoner og positiv omtale har stimulert til mer satsing. Tidligere vinnerkommuner viser til at prisen har medført både godt fokus og bredt engasjement. Derfor har vi som fast tradisjon at fjorårets vinner kommer på konferansen og forteller om hva prisen har hatt å si for kommunens pårørendearbeid, sa hun.

Fredrikstad kommune er et godt eksempel på hvordan man har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, etter å ha mottatt stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Resultatet er at Fredrikstad kommune har opprettet et pårørendesenter som jobber systematisk med å få implementert pårørendeveilederen i tjenestene.

Det er lett å finne informasjon som pårørende på kommunens nettside og deres tilbud som blant annet består av lavterskeltilbud for pårørende, der man kan ta direkte kontakt for å få råd og veiledning. Videre samarbeider de med ulike frivillige organisasjoner som er viktige bidragsyter for å hjelpe pårørende i ulike situasjoner.

I juryen for Årets pårørendekommune 2019 satt:
  • Pårørendesenteret
  • BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende)
  • Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse)
  • PiO (Pårørendesenteret i Oslo)
  • Pårørendealliansen
  • NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge
  • HBF (Handikappede barns foreldreforening)
  • KS
Logostripe%202019
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut