Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Alta er Årets pårørendekommune 2022

– Prisen gir oss et ekstra løft og er en stor anerkjennelse for pårørendearbeidet vi driver i Alta, sier Linda Kristin Suhr, prosjektleder i pårørendeprosjektet «Fra usynlig til verdsatt og inkludert».
Alta%20-%20hovedutvalgsleder%20helse%20og%20sosial%20Kristin%20Jensen%20-%20prosjektkoordinator%20Linda%20Kristin%20Suhr%20-%20ordf%C3%B8rer%20Monica%20Nielsen%20-%20foto%20Alta%20K
F.v. Kristin Jensen, Linda Kristin Suhr og Monica Nielsen. Foto Alta kommune
Prisen for Årets pårørendekommune ble delt ut under Pårørendekonferansen 21. september. Den ble delt ut for sjette år på rad, denne gangen av statsråd Ingvild Kjerkol. Prisen er ingen premiering av «den beste», men deles ut til en kommune som har gjort et grundig, systematisk og synlig pårørendearbeid.

For Alta sin del handler dette blant annet om pårørendeprosjektet «Fra usynlig til verdsatt og inkludert». Gjennom prosjektet «har Alta kommune tatt pårørendearbeidet på alvor. De siste to årene har de gjennomført målrettet arbeid med pårørende i alle aldersgrupper. Dette fremgår synlig av kommunens styrende dokumenter», heter det blant annet i begrunnelsen.

– Det er tydelig forventet i alle ledd at pårørende i Alta skal bli sett, hørt og involvert. Informasjon til pårørende er lett tilgjengelig på ulike nettsteder, og kommunen har informert om pårørendearbeidet sitt både i lokalpresse og på ulike arenaer. De har også eget pårørendearbeid for den samiske delen av befolkningen, sier Unn Birkeland, juryleder og daglig leder ved Pårørendesenteret. 
 

Prisen er en anerkjennelse til alle som jobber med pårørende i Alta kommune

Ordfører Monica Nielsen​


Juryen har også i sin begrunnelse merket seg arbeidet for unge pårørende.

– Alle lærere og alle elever på 7. trinn får opplæring i bruk av mestringsverktøy for barn som pårørende. Det er forbilledlig, sier Unn Birkeland.
 

For vinnerne er prisen en stor oppmuntring

– For de pårørende er prisen et veldig viktig signal om at vi er på god vei for å løfte pårørende fra usynlig til verdsatt. Det er også en anerkjennelse til alle som jobber med pårørende i Alta, sier ordfører Monica Nielsen i Alta kommune.

Det kom inn 34 nominasjoner fordelt på 21 kommuner til Årets Pårørendekommune. Alta får prisen i konkurranse med blant andre Ørland, Oslo og Porsgrunn kommune. 

Juryen for 2022 bestod av representanter fra:
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
  • Kommunenes Sentralforbund (KS)
  • Nettverk for pårørendeforskning
  • Fagforbundet
  • Pårørendesenteret
  • Fjorårets vinner Kristiansand kommune
NKS veiledningssenter i Nord-Norge meldte seg inhabile på bakgrunn av nært samarbeid med Alta kommune.

Hva er Årets Pårørendekommune?

​Prisen for Årets Pårørendekommune ble første gang delt ut i 2017. Etter den tid har Pårørendesenteret og en sammensatt jury hvert år kåret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. 

Godt pårørendearbeid kan bety så mangt og vil variere fra kommune til kommune avhengig av befolkningsmengde og -sammensetning. Små kommuner har like god mulighet til å vinne som store. Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for godt pårørendearbeid, gjerne innen en eller flere av følgende punkter:
  • Har gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og god holdning til pårørende – og da både voksne og barn som pårørende.
  • Har gode forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende.
  • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende.

Prisen deles ut under Pårørendekonferansen i september hvert år og består av en sjekk på 10.000 kroner og et kunstverk.
Logostripe%20A%CC%8AP%202022%20hvit
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut