Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. februar 2024

Å være pårørende i arbeidslivet

For mennesker, generelt, kan arbeid være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.
Å være pårørende i arbeidslivet
Ellipse%2035
Anne%20Torill%20Brims%C3%B8
Tekst:

​Anne Torill Brimsø

Sykepleier, pedagog og veileder
Master i medborgerskap og samhandling
Mange pårørende gir uttrykk for at det kan være utfordrende å kombinere pårørenderollen med jobb. Mange forteller at jobben gir dem en time-out i hverdagen, og en mulighet til å konsentrere seg om noe annet. Men det kan samtidig oppleves som et tveegget sverd. For at arbeidet skal betraktes som påfyll, er det av betydning at forholdene på jobben oppleves som anerkjennende, og at det er muligheter for tilrettelegging.

Å stå i en krevende pårørendesituasjon vil kunne gjøre oss mer sårbare for stress og belastninger på alle arenaer i livet. Det kan bli vanskelig å prioritere aktiviteter og sosialt samvær, og det er ikke uvanlig å få dårlig samvittighet om man som pårørende gjør noe for egen del.

 

20 prosent av pårørende har gått ned i stilling som følge av omsorgsoppgaver. 14 prosent har byttet til en mindre krevende jobb, og 8 prosent har sagt opp.

Pårørendealliansens pårørendeundersøkelse

 

Mye helse i arbeid

Å være i arbeid er for mange pårørende en av få ting i hverdagen som gir påfyll og struktur. Det kan også gi et kjærkomment avbrekk fra bekymringstanker og omsorgsoppgaver. På jobb kan vi kjenne på selvrespekt, inkludering og mestring. Vi får anerkjennelse for jobben vi gjør, som en likeverdig part. Men en belastende situasjon både hjemme og på jobb, er ofte en kombinasjon som ikke går opp, og det kan være avgjørende med fleksible ordninger fra arbeidsgivers side. 

Selv om sykemelding og andre ytelser (f.eks. pleiepenger eller omsorgslønn) noen ganger er nødvendig, opplever mange pårørende at det å stå utenfor arbeidslivet gjør at livet blir fylt med mer av det som er vanskelig. Pårørende som klarer å stå i jobb, rapporterer om mindre depresjon, søvnproblemer, smerte og at omsorgsbelastningen oppleves mindre.
 

Hvordan kan du som leder eller kollega bidra til tilrettelegging?

Studier viser at det er av stor betydning at arbeidsgiver viser fleksibilitet og forståelse for at pårørende må ta fri til å delta på møter, enten sammen med eller på vegne av den de er pårørende til. Slik arbeidsinkludering gir pårørende bedre forutsetninger for å håndtere både rollen som pårørende og rollen som arbeidstaker.

Selv om mange pårørende setter pris på å snakke om situasjonen sin, ønsker også mange å ha jobben som et fristed. Sjekk ut med den enkelte i hvor stor grad de ønsker spørsmål om hvordan det går, både med dem selv og med dem hjemme. Skap rom for fellesskap, latter og andre temaer.

Forsøk å ha oversikt over hvilke av dine ansatte som står i krevende pårørenderoller. 20 % av alle heltidsansatte og 25 % av alle deltidsansatte kombinerer jobb med omsorg for syke og eldre. Pårørende finnes overalt. 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut