Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
02. juni 2023

Ønsker flere nominasjoner til Årets pårørendekommune

Årets Pårørendekonferanse nærmer seg, og arbeidet med å kåre Årets Pårørendekommune, starter snart.
Ønsker flere nominasjoner til Årets pårørendekommune
Alta kommune vant i fjor, her representert ved f.v. Kristin Jensen, Linda Kristin Suhr og Monica Nielsen. Foto Alta kommune
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Komiteen for Årets Pårørendekommune har utvidet nominasjonsfristen til 16. juni i håp om at flere vil nominere kommuner de opplever gjør et godt pårørendearbeid.

Så langt har juryen mottatt 25 nominasjoner, og det er tydelig at det nye kriteriet om god tilrettelegging for ansatte i pårørenderoller, har vunnet fram. Flere av de som har nominert har krysset av det nye kriteriet i sin nominasjon.
 

Langsiktig innsats

– Det er gledelig å se at flere av de nominerte scorer høyt på nettopp dette punktet, som jo er nytt av året, sier Unn Birkeland, som er leder for konferansekomiteen og daglig leder for Pårørendesenteret.
 
Så langt har komiteen mottatt 25 nominasjoner, et tall Birkeland skulle ønske var høyere:
 

At ikke flere kommuner så langt er nominert kan også skyldes høyere forventninger fra pårørendes side.

Unn Birkeland, leder for konferansekomiteen

– Å drive et godt pårørendearbeid, krever langsiktig innsats. Jeg vet at mange fortsatt ligger bakpå etter pandemien. Dessuten tror jeg nok at usikkerheten rundt Pårørendesenterets eksistens som følge av kutt på statsbudsjettet, kan ha vært en medvirkende årsak, sier hun og legger samtidig til at de er utrolig lettet over at tilskuddet kom på plass slik at de kan få fortsette sitt pårørendearbeid over hele Norge.
 
– At ikke flere kommuner så langt er nominert kan også skyldes høyere forventninger fra pårørendes side, legger hun til.
 

Barn som pårørende

Birkeland registrerer ellers at barn som pårørende i liten grad krysses av i årets nominasjoner, noe som også har vært tilfelle i tidligere års nominasjonsprosesser.
 
– Dette er et felt som er ressurskrevende. Vi har hatt stort fokus på barn som pårørende over flere år nå og har også en egen nettside for barn og unge som pårørende. Å jobbe videre med dette, sammen med kommunene, tror jeg blir viktig framover, sier Unn Birkeland.
 
I liket med flere andre jobber Pårørendesenteret for å bidra til å styrke pårørendearbeidet i kommunesektoren.
 
– Vi tilbyr verktøy og fagstoff på nettsidene våre, holder kurs og foredrag og arrangerer den årlige Pårørendekonferansen, der vi spesielt dette året har opplevd en økende interesse fra kommunene, så ting skjer. Men pårørendearbeid er ingen quick fix, det krever langsiktig innsats, fastslår Birkeland og oppfordrer folk til å nominere en kommune de har gode pårørendeerfaringer med.
 
Prisen til Årets Pårørendekommune deles ut under Pårørendekonferansen 20. september.
 
Nominer din kommune her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut