Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
03. november 2017

​Bruke, men ikke misbruke pårørende

– Pårørendes rolle er viktig. Helsevesenet vil knekke ryggen hvis man ikke ivaretar de pårørende slik at de kan fortsette sin innsats. Man må bruke, men ikke misbruke pårørende, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF). Hun har nå blitt leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
​Bruke, men ikke misbruke pårørende
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist

Pårørende er viktig for henne

– Jeg ser at pårørende har en del felles problemer uansett diagnose hos den man er pårørende til. Dette må vi ta tak i. Hvis man ikke forstår pårørendes situasjon, vil mye i helse- og omsorgsvesenet rase sammen. Derfor er det viktig å løfte opp pårørende som en egen sak, og utfordre helseministeren på dette, sier Olaug Bollestad.

– Hvordan er det å være komiteleder?
– Jeg er glad jeg har ledererfaring fra før, både som ordfører i Gjesdal kommune og fra de årene jeg arbeidet for Stavanger Universitetssykehus. Jeg føler et stort ansvar for å få komiteen til å fungere. Det er mange nye i komiteen. I starten er det viktig å bruke mye tid på å bygge et lag, slik at vi klarer å diskutere og ha respekt for hverandre. For vi kommer til å måtte bryne oss på vanskelige saker. Det må være lov å være usikker, lov å være nybegynner, lov å stille spørsmål. Samtidig er jeg en leder som sier hva jeg mener. Og jeg står friere enn den forrige lederen fra FrP siden KrF ikke har samarbeidsavtale med regjeringspartiene.

– Hvilke saker kommer som også vil gjelde pårørende?
– De fleste saker har et pårørendeperspektiv. Vi skal jobbe med eldresatsing på ulike områder. Flere lever lenger enn før, og lever bra. Men de som er syke, er ofte alvorlig syke med mange diagnoser. Det er en utfordring både for helsevesenet og de pårørende. Så skal vi vedta endringer i bioteknologiloven, det innebærer mange etiske vurderinger som er utfordrende å diskutere.

– Vi vet dessuten at departementet vil komme med en «Hjerneplan», som går på behandling og omsorg av mange ulike hjernesykdommer.

Et annet område, som gjelder mange pårørende, er bruken av de pengene kommunene får for å hjelpe folk med rusproblemer. Undersøkelser viser at mindre enn halvparten disse pengene blir brukt innen rusomsorgen. Dette må vi gjøre noe med, sier Bollestad.
 

Det må være lov å være usikker, lov å være
nybegynner, lov å stille spørsmål. Samtidig
er jeg en leder som sier hva jeg mener.


– Et annet vanskelig område som pårørende står midt oppi, er bruken av tvang når det gjelder personer som sliter så hardt med rus og psykiske lidelser at de ikke klarer å ta vare på seg selv og leiligheten de bor i. Når skal kommunehelsetjenesten bruke tvang?

– Dette med tvang er en balansegang. Man skal ikke bruke tvangsmidler i utide. Men rettigheten til ikke å bli tvunget må ikke være noe kommunen gjemmer seg bak for å slippe å gjøre noe. Det er muligheter til å benytte tvang når rusbrukeren er en fare for seg selv og andre.

Bollestad sier hun kommer til å ta opp denne saken i Stortinget, og hun håper flere i komiteen kan gå sammen om å jobbe med dette, enten gjennom en interpellasjon, der man stiller spørsmål i Stortinget til statsråden, eller gjennom et såkalt «Dokument 8-forslag» som blir sendt departementet.
 

Et annet saksområde som gjelder mange pårørende, er situasjonen for demente

– Stortinget har vedtatt en demensplan, og vi har jobbet med spørsmålet ved å arrangere Demensfokus-dager på Stortinget der vi har drøftet spørsmål med pårørende, forskere, ulike faggrupper.

Fordi vi blir flere eldre i Norge, blir det flere demente. Dette er en av de store folkehelseutfordringene. Det trengs samkjøring av planer på nasjonalt nivå, og det trengs mye arbeid med en differensiering av tilbudet til den demente. Hjelpen må gå i trappetrinn og tilpasses det stadiet den demente er i. En god demensomsorg er viktig både for den syke og for de pårørende, sier Olaug Bollestad.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut