Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. mars 2020

– Vi savner de pårørende

– Både beboerne og de ansatte på Tasta sykehjem savner de pårørende, sier Turid Eikeland Tjora, direktør ved Diakonisenter Stavanger, Tasta sykehjem.
– Vi savner de pårørende
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
For å beskytte beboerne mot smitte av koronaviruset, er sykehjemmet, som alle andre sykehjem, nå stengt for besøkende og frivillige:
 

Alternative kontaktmåter

– De pårørende og frivillige er viktige for å gjøre hverdagen til våre beboere så god som mulig. Så når de ikke er her, må de ansatte prøve så godt som mulig, sier Turid Eikeland Tjora.

Hun føyer til at det er mange pårørende som nå har tatt initiativ til alternative måter å ha litt kontakt på, enten det er med telefon eller ulike videoløsninger. Dette betyr mye for beboerne, og gjør at de fortsatt kan få snakke med sine nærmeste selv om de ikke kan være i samme rom.
 

Vi er opptatt av at korona ikke er
det eneste samtaleemnet, vi må
ha litt humor og liv og røre også.


Tasta sykehjem er Stavangers største sykehjem med 145 heldøgnsplasser og et dagsenter. Sammen med 71 seniorboliger ved siden av sykehjemmet utgjør dette den samlede virksomheten kalt Diakonisenteret Stavanger. Det er fem menigheter som eier og driver Diakonisenteret, og senteret har en langsiktig avtale med Stavanger kommune om driften av sykehjemmet.
 

Koronatesting

Per 25. mars var flere beboere og ansatte testet for koronasykdom, men alle har vært negative, det vil si smittefrie.

– Vi gjør alt vi kan for at det skal fortsette slik! sier direktøren.

– Er det ingen unntak for pårørende på besøk?
– Jo, ved dødsleie har vi latt familiemedlemmer få lov til å sitte på rommet der den døende ligger. Det ville være for hjerteskjærende å stenge de nærmeste ute da. Og helsemyndighetene har åpnet for slike unntak når beboeren er kritisk syk. Så kan det være litt ulikt syn på hva kritisk syk betyr, men vi har i hvert fall tillatt besøk av de nærmeste når vi ser døden nærmer seg.

– At koronaen i verste fall kan være dødelig, endrer det samtaler med beboere, at det blir mer samtale rundt spørsmål om liv og død?
 

Forsvarlige opplegg

– Slik helsevesenet er ordnet, har de fleste som blir beboere på et sykehjem, allerede en dødelig sykdom. Liggetiden er forholdsvis kort. Døden er en del av hverdagen ved et sykehjem. Og mange av beboerne har et realistisk syn på dette, koronasmitte inklusive. Som en ga uttrykk for: «Jeg kommer til å dø av en eller annen infeksjon uansett.» Så det blir snakket om koronapandemien, men vi er opptatt av at korona ikke er det eneste samtaleemnet, vi må ha litt humor og liv og røre også.

– Men kan dere samle beboerne til litt underholdning i disse tider?
– Nei, ikke på tvers av avdelingene, det blir for mange. Men i hver avdeling kan vi lage forsvarlige opplegg der man samler beboere i riktig avstand fra hverandre; litt underholdning, litt musikk, litt spørrelek, eller noe annet, litt avveksling fra hverdagen, sier Turid Eikeland Tjora.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut