Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. juni 2022

18 kommuner er nominert til Årets pårørendekommune

Dette er noe færre kommuner enn tidligere, men nesten alle fylker har sine kandidater.
18 kommuner er nominert til Årets pårørendekommune
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Da nominasjonen stengte 1. juni, viste nominasjonstelleren 36 forslag. Det er en god del lavere enn i 2021 med sine 62 nominasjoner, men ikke så langt bak de foregående årene med henholdsvis 37 og 41 forslag.  

Færre på hver 
Antall forslag i år fordeler seg på 18 kommuner og så godt som alle fylker er representert. Hvem disse er, må man vente i spenning på å få vite. Først skal juryen gjøre sin jobb.

– Da går vi igjennom nominasjonene, vurderer begrunnelsene og basert på dette plukker vi ut et finaleheat på fire kommuner. Disse undersøker vi grundig ved blant annet å se hvordan de selv presenterer arbeidet sitt på nettsidene, samt at tar direkte kontakt med de aktuell kommune, sier Unn Birkeland, leder av juryen og daglig leder ved Pårørendesenteret. 

18 nominerte kommuner er færre enn tidligere. De tre foregående årene har tallene vært 28, 29 og 24. Det kan bety at det blir et jevnere finaleheat. 

– Noen år har vi enkelte kommuner med svært mange nominasjoner. Med 36 nominasjoner som fordeler seg på 18 kommuner, sier det seg selv at antallet på hver er noe lavere. Det betyr ikke at kandidatene er dårligere, men kanskje vil det kreve en grundigere jobb av juryen fordi finaleheatet ikke er like opplagt, sier Unn Birkeland. 

– Men det vet vi mer om når juryen har hatt sin første første gjennomgang av nominasjonene. 

Pandiemikonsekvens? 
Hvorfor antall nominasjoner er lavere i år, kan ha flere årsaker. En av dem kan være pandemien. 

– Kanskje har pandemien gjort noe med pårørendearbeidet og ikke minst opplevelsen av dette arbeidet. Noen tenker kanskje at «her har det stoppet litt opp» og ser da på seg selv som en lite verdig kandidat, sier Birkeland. 

Hun er likevel ikke i tvil om at det også i år skal utpekes en verdig vinner. 

– Med 18 kommuner å velge blant er jeg helt sikker på at det er gode og velbegrunnede forslag. Jeg gleder meg til jeg sammen med juryen skal finne årets vinner. 

Selve prisen er en sjekk på 10.000 kroner og et kunstverk av billedkunstner Stanley Stornes. Utdelingen blir foretatt av helseminister Ingvild Kjelkol under Pårørendekonferansen 21. september.  

Juryen består av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Nettverk for pårørendeforskning, KS, Stiftelsen Pårørendesenteret, Fagforbundet og fjorårets vinner: Kristiansand kommune.  
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut