Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
25. januar 2023

2022 – et nytt år i vekst – oppsummert i 10 punkt

– 2022 var et år der vi styrket vår posisjon som et nasjonalt kompetansesenter for pårørendearbeid. Da tenker jeg både på arbeidet vi selv gjør for pårørende, men også på arbeidet vi gjør for å hjelpe andre fagpersoner som møter pårørende.
2022 – et nytt år i vekst – oppsummert i 10 punkt
Unn Birkeland, her klar til innsats under Arendalsuka
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Det sier Unn Birkeland, daglig leder ved Stiftelsen Pårørendesenteret. En måned inn i et nytt år, mellom daglige oppgaver og søknadsskriving for å sikre finansieringen også i 2023, kaster hun et oppsummerende blikk på året som ligger bak.

Det resulterer i 10 punkt som oppsummerer året – i tilfeldig rekkefølge.
 

1. Podcast

– Podcasten Pårørendepraten er lansert. Pårørendepraten er ikke en nyhets-podcast, men en podcast med faglig innhold som vil være aktuelt over tid og som kan være ressurs både for pårørende og for fagpersoner. Foreløpig har vi produsert serien «Vold i nære relasjoner» og en serie om «Spillavhengighet». Om kort tid kommer en tredje serie om «Møte med mennesker som er berørt av selvmord og selvskading».
– Vi har også fått støtte til en serie for barn og unge om hva det vil si å være pårørende. Der er vi godt i gang med booking av gjester.
 

2. Les for meg

– Første desember utvidet vi Ungepårørende.no med tilbudet «Les for meg». Dette er gratis tilgjengelige eventyr for barn og unge, lest av kjente stemmer og vakkert illustrert av vår egen Kristin Lyse. «Les for meg» fikk vi til med støtte fra Grieg Foundation. Vi tror eventyrene kan være et godt tilbud for dem med hverdager der tid og overskudd til høytlesing ikke er til stede.
 

3.  Relansering av nettsidene

– Like før jul relanserte vi Pårørendeprogrammet.no, nettstedet vårt med ressurser for fagpersoner som møter pårørende i sin arbeidshverdag. Oppdateringen var ikke bare kosmetisk, men Pårørendeprogrammet.no fikk en full relansering med ny oppbygging og mye nytt innhold. Tidligere på året fikk også Pårørendesenteret.no, nettstedet for pårørende, helt nytt utseende, gjennomgang av innhold og oppgradering.
 

4. Digitalt mestringskurs

– Vi har mange samtaler med både pårørende og fagpersoner hvert år. Slike samtaler handler mye om å lytte og ta imot, men det gis også veiledning, råd og hjelp. En del av den erfaringen fagkonsulentene har fått gjennom sin kontakt med dem som ringer, er samlet og publisert i form av et digitalt mestringskurs som kan gjennomføres når og hvor det måtte passe for den enkelte.
– Tema som berøres er konsentrasjon og hukommelse, frykt, nedstemthet, sinne og hjelpeløshet, ensomhet, skam og skyldfølelse, søvnvansker, sorg, overbelastning, økonomiske bekymringer, og opplevelsen av styrke og mening.  
 

5. Digitalt kurs for ansatte i barnevernet

– Å hjelpe barn og unge som er pårørende, handler også om å hjelpe dem som skal støtte barna. I fjor vår publiserte vi «Når barn er pårørende», et digitalt kurs som er utviklet for å trygge fagpersoner i møte med barn og unge. Kurset ble laget for ansatte i barnevernet, men er også nyttig og lærerikt for andre fagpersoner.
 

6. Pårørendekonferansen

– Vi har løftet Pårørendekonferansen til et nytt nivå ved å videreutvikle den digitale løsningen vi fikk på plass under pandemien. Digital konferanse gir mulighet til å nå langt flere deltagere enn tidligere, og vi har erfart at samhandling og «myldring» kan ivaretas ved at lokale arrangører lager egne små konferanser der de står for det praktiske, og vi sørger for innhold av høy faglig kvalitet. Den lokale arrangøren kan gjerne supplere programmet med egne innslag og samtaler.
– Vi kjenner til flere eksempler på lokale arrangementer fra i fjor, og vil bidra til at flere kan få til liknende samlinger i 2023.


7. Nettverk for pårørendeansvarlige

– I fjor vår overtok vi ansvaret for et nettverk for pårørendeansvarlige i kommunene. Nettverket har vokst gjennom 2022, og har per i dag over 130 medlemmer som inviteres til en digital lunsj-samling en gang i måneden. Formatet er enkelt, men innholdet og relasjonene som skapes, er viktige. Vår erfaring er at de som er pårørendeansvarlige kan kjenne seg litt alene i hverdagen, og da er et slikt nettverk gull verdt. 


8. Større satsing på synlighetsarbeid

– I takt med økt aktivitet og stadig høyere kvalitet på oppgavene, har vi hatt et sterkt ønske om å nå lengre ut med pårørendearbeidet vi driver. I mars fikk vi på plass en egen stillingsressurs til synlighetsarbeid. Vi er også ute på skoler og konferanser med stand, og i august hadde vi også gleden av å delta på Arendalsuka for første gang. Å være til stede med stand og deltakelse i arrangementer i Arendal var en så positiv erfaring at vi planlegger å komme tilbake i år.


9. Nye lokaler

– 17. mars flyttet vi inn i nyoppussede lokaler «over gangen» her i Innovasjonsparken. Vi fikk lyse, moderne kontor med forsterket lydisolering som gjør dem godt egnet for samtaler med pårørende. Flyttingen har gitt oss et løft og vi trives i lokalene, sentralt plassert på Ullandhaug. Her er vi nært næringslivet, tett på Helse Campus og midt i aksen mellom universitetet og det nye sykehuset.


10. Stående i motgang

– 6. oktober satt vi klare med tre ulike versjoner av en nyhetssak om Statsbudsjettet. Vi måtte lage en fjerde, for vi hadde ikke forutsett at vi skulle falle helt ut av budsjettet. Bortfallet av forutsigbar økonomisk støtte gav oss en krevende høst med stor usikkerhet, men de ansatte har stått i situasjonen på en fantastisk god måte. Vi bestemte oss tidlig for at vi ville holde motet oppe og fortsette arbeidet som før, i håp om at vi skulle finne gode løsninger. De ansatte har stått på, og arbeidet vårt har i svært liten grad blitt berørt av det som fremdeles er en usikker framtid.

– I disse dager rulles flere av de nye tilskuddsordningene ut, og vi arbeider for fullt med å søke ulike former for driftsstøtte for 2023. Vi vet fortsatt ikke hvor mye penger vi får til rådighet i året vi er inne i, men det som er sikkert, er at Pårørendesenteret fortsetter i en eller annen form – uansett, sier daglig leder Unn Birkeland.
 
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut