Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
24. juni 2019

Advarer mot foreldres feriefyll

Nesten 3 av 10 norske barn og unge opplever at mamma eller pappa drikker mer alkohol på ferie enn det de ellers gjør. Det viser en undersøkelse blant barn og unge mellom 8 til 19 år.
Advarer mot foreldres feriefyll
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Barn har ikke behov for at foreldre drikker, sier Trygve Apeland, som var barnevernssjef i Sandnes i 11 år.
 

Måtte ta grep

Apeland, som nå er rådmann i Time, har flere eksempler på at foreldres drikking på ferie har gått ut over barna. Flere ganger har han som barnevernsjef tatt grep og fått hentet hjem barn fra ferie i utlandet på grunn av foreldrenes rusmisbruk.

For fem år siden førte en sak om foreldres feriefyll til at Trygve Apeland, som da var barnevenssjef i Sandnes, tok kontakt med turoperatørene. Han ville at de skulle lage rutiner for hvordan de skulle gripe inn når de selv så, eller når de fikk varsler fra andre som så barn lide under foreldrenes feriefesting.

Barnevernet i Sandnes kommune fikk bred støtte for sitt initiativ.
 

Et gjentakende problem

– Har reisebyråene de nødvendige rutinene for å gripe inn, slik du ba om for fem år siden?
– Jeg fikk tilbakemelding om at de hadde rutiner og håper historiene om barn som har lidd under foreldres festing, har ført til skjerpede rutiner og at ansatte hos turoperatørene på de ulike feriestedene har fulgt opp der det var nødvendig, sier Apeland. Men han er usikker på om turoperatørene er så oppmerksomme som de burde være.
 

Barn tar ikke skade om foreldrene
drikker et glass rødvin til maten,
men det er viktig med en samtale
om hvor grensene bør gå.


Flere undersøkelser viser at foreldres feriefyll er et problem: En reiseundersøkelse i regi av Europeisk Reiseforsikring viser at 1 av 10 på utenlandsreise har sett barn i følge med overstadig berusede foreldre i Syden. Tendensen er den samme over flere år.

Ipsos, institutt for markedsanalyse og meningsmålinger, har gjort en undersøkelse blant norske barn og unge mellom 8 og 19 år. Denne viser at nesten 3 av 10 norske barn og unge opplever at mamma eller pappa drikker mer alkohol på ferie enn ellers.

Barneombudet har også en rekke ganger kommet med råd og advarsler til foreldre om rusmisbruk i ferien.
 

Snakk om det

Apeland oppfordrer foreldre til å diskutere egen alkoholbruk før de drar på ferie. Barn tar ikke skade om foreldrene drikker et glass rødvin til maten, men det er viktig med en samtale om hvor grensene bør gå.
 

Det er viktig å bry seg. Når festing
går ut over barna, er det ikke et
privat anliggende. En voksen har
plikt til å gripe inn.


På spørsmål om barnevernet, når de er i kontakt med foreldre, snakker med dem om drikking i feriene, svarer den tidligere barnevernsjefen slik:

– Rusmisbruk er ofte noe foreldre prøver å holde skjult, eller de vil ikke erkjenne at misbruk forekommer. Dette er vanskelige samtaler.
Han peker på at mye rusmisbruk foregår i familier som ikke er inne i hjelpeapparatet.

– Hva med andre ferierende som opplever at foreldres rusmisbruk går ut over barna. Hvor mye nabokjerring skal man være?
– Det er viktig å bry seg. Når festing går ut over barna, er det ikke et privat anliggende. En voksen har plikt til å gripe inn og til å markere overfor foreldrene at dette er uforsvarlig. Hvis foreldrene  kjefter på den som bryr seg, får vedkommende ha rygg til å tåle det, sier Apeland og viser til Alarmtelefonen for barn og unge. Denne er åpen etter kontortid og i helgene. Her får den som ringer snakke med en voksen og kan også få hjelp utover det.
 

Bry deg

Også andre understreker nødvendigheten av å bry seg: Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til, en ideell organisasjon for bedre alkovett, uttaler på organisasjonens nettside følgende:

– Hvis vi ser barn som sliter på grunn av voksnes drikking, skylder vi dem å ta grep. Selv om det kan være vanskelig å vite hva vi kan gjøre, er det viktig at vi tør. Barnas velvære må gå foran eget ubehag. På ferie har ikke barn mulighet til å søke trøst hos en lærer eller en snill nabo, slik de kan hjemme. Derfor er det enda viktigere at du som voksen våger å gå inn i situasjoner selv om du ikke kjenner barnet.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut