Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
19. januar 2016

Bare 20 prosent av henvendelsene kommer fra menn

Vi reflekterer sammen med Ingvil Aarrestad Godeset om hvilke sammnehenger som kan ligge bak at bare 20% av dem som oppsøker hjelp i forhold til det å være pårørende er menn.
Bare 20 prosent av henvendelsene kommer fra menn
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Reflekterer forskjellen at menn tar mindre pårørendeansvar, eller hva?
– Vi opplever ikke at fordelingen mellom kjønnene sier noe om fordelingen av ansvaret de har og tar som pårørende. Menn er som gruppe like forskjellige om kvinner. De får, i likhet med kvinner, ofte flere pårørenderoller i løpet av livet. Vi opplever at grad av belastning og mestringsfølelse, mer enn kjønnsforskjeller, påvirker henvendelsene til PårørendeSenteret. Videre påvirkes både menn og kvinner av kultur, rollemodeller, myter, og tidligere erfaringer med å søke råd og veiledning, sier Ingvil Aarrestad Godeset, fagkonsulent ved Pårørendesenteret i Stavanger.
 

Pårørende vet som oftest hvor de er på vei,
men kan trenge hjelp og støtte i forhold til
hvordan de skal komme dit.


Hun sier at vi kan sammenligne det å søke råd og veiledning med å spørre om hjelp til å finne det mest hensiktsmessige «veivalget» når man er i en fremmed by. Pårørende vet som oftest hvor de er «på vei», men kan trenge hjelp og støtte i forhold til hvordan de skal «komme dit». Noen har god erfaring med oppsøke hjelp og støtte, andre ikke.

Noen spør om hjelp tidlig i prosessen, andre når prosessen har tappet dem for energi og krefter over tid. Pårørende kan oppsøke oss fordi andre mener at de trenger hjelp. Alle pårørende er på vei fremover mot en bedre livsmestring. De tar ulike veier, både snarveier og omveier. Vi på Pårørendesenteret ønsker å hjelpe både menn og kvinner i denne prosessen.
 

Et felles språk og respekt for hverandres
måte å reagere på kan bidra positivt.


– Er menn opptatt av andre spørsmålsstillinger enn kvinner som pårørende?
– Både ja og nei. Jeg opplever at begge kjønn er opptatt av de samme problemstillingene, men kan ha ulike perspektiv. Vi på Pårørendesenteret ser at både kvinner og menn opplever at pårørenderollen representerer belastninger som utfordrer parforholdet og familien på mange ulike måter.  Ofte trenger de nye ferdigheter for å mestre hverdagen. Et felles språk og respekt for hverandres måte å reagere på kan bidra positivt. Det kan gi vekst, mestringsfølelse, en økt forståelse og ofte en større fleksibilitet, sier Ingvil Aarrestad Godeset.

– Gir menn uttrykk for at terskelen for å søke hjelp er høy?
– Vi på Pårørendesenteret opplever at både kvinner og menn kan ha en høy terskel for å søke hjelp, men kvinner oppsøker senteret oftere enn menn. Evalueringen i forhold til hva de får ut av kontakten, samsvarer, per i dag, ikke med denne forskjellen.

– Kan Pårørendesenteret gjøre noe for å få flere menn til å ta kontakt?
– Registrering fra 2015 viser at menn finner oss oftere på nettet enn kvinner. Vi er derfor opptatt av at nettsiden vår skal inneholde historier fra menn, par og familier som formidler nytteverdien det kan ha å oppsøke hjelp, når belastningen hemmer et normalt hverdagsliv, sier Ingvil.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut