Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
23. februar 2024

Barn og unge som pårørende - hva dekker Pasientreiser?

Har barn behov for oppfølging eller informasjon fordi foreldre eller søsken er syke, har de rett på å få dekket reisen. Hovedregelen er at en standardsats per kilometer dekkes. Denne satsen er for tiden 3 kroner – uansett hvordan reisemåte.
Pasientreiser%20copy

Reiser for barn som pårørende dekkes:

  • Hvis du er under 14 år og reiser for å besøke forelder eller foresatt med livstruende sykdom som selv ikke klarer å reise hjem.
  • Dersom du er under 18 år og pårørende til foreldre eller søsken og reiser til helsepersonell som ivaretar ditt behov for informasjon og nødvendig oppfølging. 
  • Reisen må være over 10 km og mindre enn 300 km, og koste mer enn minstepris med offentlig transport.
  • På reiser over 12 timer har du rett på matpenger.
  • Du får ikke dekket enkeltreiser under 100 kroner.
  • Du kan ta med deg en ledsager på reisen som også kan få dekket sine reiseutgifter. 
     

Lange og mange reiser

Har du lenger reise enn 300 kilometer, får du dekket utgiftene som om du reiste med billigste offentlige transportmiddel, i stedet for standardsatsen. Har du flere reiser, kan disse slås sammen i en søknad. Du har en frist på et halvt år for å søke om reisepenger.
 

Ta med en ledsager

Barn under 18 år kan også ha med seg en ledsager, for eksempel den andre forelderen. Da skal også denne få dekket sine reiseutgifter. Det er også mulig å få dekket reisen for to ledsagere, men da må man dokumentere at dette er nødvendig.
 

Veileder hos Helsenorge.no

I utgangspunktet er det slik at du gjennomfører reisen og søker om å få dekket reiseutgiftene i etterkant. På nettsiden Helsenorge.no finnes et skjema som skal brukes når man søker om å få dekket reiseutgiftene. Her finner du også veiledning.
 

Ønsker du kontakt med pasientreiser, ring 05515.
Pasientreiser HF er avdelingen i helsevesenet som skal sørge for at pasienter og pårørende får dekket det de har krav på når de må reise for å motta helsetjenester.

Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut