Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. mai 2022

Egen filmserie om vold mot barn

Hvert år setter NRK Super søkelyset på tema det er vanskelig å snakke om både for barn og voksne. Ett av dem er vold i nære relasjoner.
Egen filmserie om vold mot barn
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
NRK Supers temadager i 2019 handlet om vold mot barn. Filmserien «Mot», regissert av Jeanette Pettrelli Koonings, var en viktig del av opplegget.
 
– NRK Super har blitt en felles plattform for barn og unge over hele Norge. Vi når utrolig mange og har en unik posisjon, noe som gjør at vi også kan ta opp de vanskelige tingene, sier Koonings.
Hun er utdannet filmregissør ved Lillehammer og har jobbet med barne-TV i NRK i 25 år. Hun har også en master i familieterapi.
 

Grundig research

Koonings forteller at grundig research og samarbeid med blant andre Redd Barna er en viktig del av forberedelsene til NRK Supers årlige temadager.
 
– I arbeidet med vold mot barn snakket vi blant annet også med psykiater Anne Kristine Bergem som har skrevet flere bøker om emnet. Vi er opptatt av å få med både barne- og voksenperspektivet når vi jobber med temaer som dette, påpeker den erfarne regissøren.
 

Barn er svært lojale mot foreldrene sine
og er villige til å tåle mye

 
Hun tror og håper at vold mot barn har gått ned som følge av «Mot»-filmserien og Bivrost-filmen «Voksne skal aldri slå» for de aller minste.
 
– Det er viktig å kommunisere med barna om dette så tidlig som mulig, påpeker hun.
 

Mot til å fortelle

– Jeg håper at «Mot» har gitt flere barn mot til å snakke med en voksen om det som er vanskelig hjemme. Jeg vet i alle fall at Redd Barna fikk massivt med henvendelser etter lanseringen. Vi registrerte også svært høye besøkstall på nettsidene til NRK Super, forteller Pettrelli Koonings.
 
De ulike tema-filmene til NRK Super benyttes også i stor grad i skolen, og selv om barn er hovedmålgruppen, kan de også være til hjelp for voksne.
 
– Det kan være fint å se filmene sammen med en voksen, sier hun og legger til at mange voksne nok ikke tenker over eller er seg bevisst at de som barn ble utsatt for krenkende opplevelser.
 

Det lojale barnet

Med filmene om vold i nære relasjoner ønsker hun å vekke empatien hos seerne og vise at det ikke er farlig å snakke om vanskelige ting med en voksen man stoler på.
 
– Barn er svært lojale mot foreldrene sine og er villige til å tåle mye. Mange er også redde for hva som kan skje om de snakker med noen om det som er vanskelig hjemme og velger heller å leve utrygt fordi de er redde for hva som kan skje med dem eller med foreldrene. De kan for eksempel være redde for å bli plassert hos fremmede.
 
– Som voksne har vi et stort ansvar med å prøve å finne ut hva som ligger bak dersom barn betror seg til oss. Vi skal verken under- eller overvurdere det de forteller, men våge å hjelpe, sier hun.
 
I arbeidet med «Mot»-serien var det viktig for henne å få fram at voksne som utøver vold både trenger og kan få hjelp.
 

– Som voksne har vi et stort ansvar med
å prøve å finne ut hva som ligger bak
dersom barn betror seg til oss.

 

Det er hjelp å få

– Like skadelig som direkte vold er det for barn å se vold mellom andre hjemme enten det er mellom foreldrene eller mellom større søsken og mor eller far, sier hun og fortsetter:
 
– Barna blir redde når de ser slikt, en redsel som er vond å leve med. Det er viktig å få fram at vold aldri er barnas skyld og at grensen for hva som er akseptabelt overskrides idet barna kjenner på redsel, frykt og vondt i magen.
 

Vil bidra

NRK Super opplever en enorm respons når de reiser landet rundt med Superbussen, besøker skoler og deltar på ulike arrangementer.
 
– Veldig mange barn har et forhold til oss, opplever at de kjenner oss og snakker gjerne med programlederne våre eller vi som jobber der. Fanger vi opp noe som er vanskelig, er vi nøye med å formidle at de må snakke med en voksen de stoler på enten det er en lærer eller andre, sier NRK Super-regissøren.
 
Hun husker at hun ble overrasket over statistikken som viser at ett av fem barn i Norge utsettes for vold i hjemmet.
 
– Det er et høyt tall! Jeg håper og tror at vi med våre temasendinger og filmer har bidratt til at flere barn har tatt mot til seg og snakket med noen de stoler på om det som er vanskelig, sier hun.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut