Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. juni 2018

En million ekstra!

Stor glede på Pårørendesenteret i Stavanger over at Kristelig Folkeparti med stortingsrepresentant Olaug Bollestad i spissen, har skaffet senteret ytterligere 1 million kroner over revidert nasjonalbudsjett for 2018.
En million ekstra!
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Denne ekstra millionen kommer virkelig i rett tid. Vi har satt i gang et prosjekt der vi skal bistå kommuner med utforming av pårørendestrategi. Etter at vi hadde en spørreundersøkelse ut til kommunene, så har til nå over 30 kommuner svart at de ønsker at vi kontakter dem for bistand. Dette var overveldende, og vi må snarest mulig organisere oss med ressurser slik at vi klarer å møte denne etterspørselen, sier daglig leder Unn Birkeland.


Pårørende som politisk satsningsområde

På spørsmål om det var vanskelig å få stortingsgruppen til å prioritere Pårørendesenteret, svarer Olaug Bollestad:

– Nei. Jeg har i mange år jobbet for pårørendearbeid, og jeg har stått på i Stortinget for å skaffe penger til Pårørendesenteret. Det var viktig å prioritere Pårørendesenteret med penger nå i revidert budsjett, og det skjønte gruppen, sier Olaug Bollestad, som er nestleder i Kristelig Folkeparti og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun understreker at pengene skal gå til en videreutvikling av senteret. Senteret har de siste årene satset på å bruke nettet for å nå ut til pårørende over hele Norge.

– Det er ikke et senter bare for pårørende i Stavanger-området, men er i ferd med å bli et nasjonalt senter med flere ulike tilbud. Det er viktig å bygge opp et mangfoldig arbeid, og å bidra kommuner med å få et godt pårørendearbeid, er en viktig bit av mangfoldet, sier Bollestad.
 
– Vi er virkelig stolte over at arbeidet vårt blir så anerkjent, og at Olaug Bollestad er en så stødig ambassadør for oss. Og at vi i tillegg er i et jubileumsår, der vi skal feire 20 årsjubileum til høsten, gjør jo dette til en virkelig seier og grunn til feiring, sier Unn Birkeland.
 
Birkeland forteller at Pårørendesenteret fikk tildelingen over ordningen bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helse, der de tidligere i år har fått tilskudd. Det samme skjedde i fjor, at de i revidert budsjett fikk 1 mill ekstra, slik at tilskuddet fra Helsedirektoratet økte fra 4 mill til 5 mill i 2017.

– I år øker det altså fra 5 mill til 6 mill. Det vil si at vi kan håpe på at neste år har vi 6 mill for hele året, og det gir en helt fantastisk mulighet til å realisere mange av de tiltakene som står på vent, sier Birkeland.


Kommunal og nasjonal pårørendestrategi

Hun forteller at Pårørendesenteret har satt i gang et prosjekt som skal utvikle en nettløsning bak en betalingsmur slik at kommuner som ønsker å gjøre det selv, kan gå inn og utføre steg for steg en prosess der de ender opp med sin egen pårørendestrategi. Men denne nettløsningen koster å få utarbeidet.

– Så midlene kom virkelig i rett tid. Vi hadde planer om å søke om midler til det, og muligens må vi gjøre det om over 100 kommuner vil ha fysisk besøk med strategihjelp. Men dette er helt i tråd med regjeringens satsing på pårørendearbeid og et viktig bidrag inn i den nasjonale pårørendestrategien som helsestatsråd Bent Høie har snakket om i lengre tid. Vi har altså allerede begynt, og det vet han. Han heier på oss og har sagt at vi skal være en part inn i den nasjonale pårørendestrategien.

– Dette er så kjekt! sier Unn Birkeland.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut