Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
26. februar 2018

Får plikt til å gi demente tilbud om aktiviteter

Å ha ansvaret for demente er en påkjenning for de pårørende, og de trenger avlastning. Men fremdeles mangler omtrent hver fjerde kommune et dagtilbud til demente.
Får plikt til å gi demente tilbud om aktiviteter
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Nylig fortalte to kvinner til Pårørendesenteret hvordan det var å leve med ektefeller som har blitt demente. Det var sterke og vonde historier. Begge mennene er ennå for friske til at kvinnene vil sende dem til permanent opphold på institusjon.

Og hvor skulle de sendt dem? Ifølge kvinnene er det få tilbud som er tilpasset deres menn.

– De er nemlig begge for unge og fysisk velfungerende til å sitte med 86 åringer på en tradisjonell demensavdeling og tove ull, sa de to kvinnene.

Derfor er det viktig med et variert dagaktivitetstilbud for personer med demens.

– Fra 2020 skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, sier seniorrådgiver Per-Christian Wandås i Helsedirektoratet. 

I flere år har kommuner hatt mulighet til å søke støtte fra Helsedirektoratet til dagaktivitetstilbud for demente. I fjor var det 339 kommuner, inkludert bydeler i Oslo, som søkte tilskudd. Pengene kan gå både til etablering og drift.

Ifølge Wandås er det nå 77 prosent av kommunene i Norge, bydeler i Oslo inklusive, som har opprettet et tilbud. Helsedirektoratet skal nå kartlegge hva slags typer tilbud som fins rundt om i Norge. Kartleggingen blir offentliggjort våren 2019.

I en pressemelding sier Helsedirektoratet at det er et mål i Demensplan 2020 at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dagaktivitetstilbud bør være et sentralt ledd i tiltakskjeden til personer med demens og deres pårørende. Dagaktivitetstilbud skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. I tillegg skal det bidra til nødvendig avlastning for de nærmeste pårørende. 

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å ta utgangspunkt i lokal kultur, natur, målgruppe og andre forhold, og være kreative i utformingen av dagaktivitetstilbudene. Og rundt om i Norge er det ulike tilbud. For et par år siden besøkte statsrådene Bent Høie og Sylvi Listhaug Vittersø gård i Larvik kommune.  Gården har et dagaktivitetstilbud til seks demente, der de kan være med på ulike deler av gårdsdriften.

Helsedepartementet arbeider nå med en kvalitetsreform for eldre, der demenstilbud er en del av pakken. Reformen som har fått tittelen «Leve hele livet», og blir i løpet av våren oversendt Stortinget til behandling.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut