Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
25. mars 2022

Foreldre med nedsatt hørsel?

Med prosjektet «Ikke rop!» er målet til Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) å bidra til at hørselshemmede og deres pårørende får mer kunnskap om hørsel og hva de kan gjøre.
Foreldre med nedsatt hørsel?
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
– Et viktig mål er å bedre lytteforståelsen, forteller prosjektleder Johanne Dahll Fossen.

Mange voksne barn av foreldre med nedsatt hørsel opplever, i likhet med sine aldrende foreldre, både oppgitthet og sorg når foreldrene ikke lengre klarer å delta aktivt i sosiale sammenhenger.


Kan lite om hørsel

Gjennom «Ikke rop!»-prosjektet ønsker Hørselshemmedes Landsforening (HLF) å øke kunnskapsnivået om hvordan pårørende kan håndtere situasjonen og lettere kommunisere med sine eldre og andre hørselshemmede.

– Selv hørselshemmede og deres pårørende kan lite om hørsel, viser faglig og praktisk erfaring, sier Fossen.

Ved å utvide mulighetene eldre med nedsatt hørsel har til å delta i samtaler og annen kommunikasjon, håper HLF å forhindre ensomhet og isolasjon. Samtidig er målet å bidra til økt livsglede. Målet er at alt fra familiemiddager til legebesøk og TV-titting skal være tilgjengelig og hyggelig for alle parter.

Med bedre kunnskap om nedsatt hørsel, bruk og stell av høreapparat, samtalestrategier og tilgjengelige ressurser i kommunen og i HLF, er håpet at dette skal gjøre sosialt samvær enklere og bedre.


Enklere hverdag

– Det er viktig for oss å gjennomføre prosjektet fordi vår visjon er å skape en enklere hverdag for landets hørselshemmede. Dette gjelder naturlig nok også for eldre med nedsatt hørsel og deres pårørende, sier Fossen.

Hørselshemmedes Landsforbund har utformet en tipsliste til hjelp for pårørende og andre når man skal samtale med en hørselshemmet:
  • Snakk tydelig og ikke for høyt og legg vekt på god uttale.
  • Pass på at ansiktet ditt er godt belyst.
  • Unngå bakgrunnsstøy.
  • Ikke snakk med noe i munnen.
  • Si aldri «glem det».
  • Ha blikkontakt.
  • Vær inkluderende. 
  • Prøv å ha forståelse.
  • Vær tålmodig og motiverende.
  • Spør hvis du lurer på noe.

Les mer om kampanjen "ikke rop" her.
Der finner du også andre gode tips. 

Kampanjen avsluttes formelt 31.mars 2022, men nettsiden, tips og tematikk er like aktuelle også etter dette.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut