Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
30. januar 2018

Glede over politisk pårørendestrategi

De tre politiske lederne i det nye regjeringssamarbeidet, lover at de skal lage en egen pårørendestrategi.
Glede over politisk pårørendestrategi
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Vi er glade for at pårørendestrategi kom inn i regjeringsplattformen, sier Anita Vatland, daglig leder av Pårørendealliansen.

Hun viser til at  Pårørendealliansen var tidlig ute med å understreke behovet for en nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg. 

– Vi tror det er viktig at pårørendestrategien er helhetlig og ser på enkeltpårørende og hele familiers utfordringer når de forsøker å skape seg en så normal hverdag som mulig, sier hun.

Det er anslått at den omsorgen som pårørende i Norge yter, tilsvarer minst 110 000 årsverk.  Størrelsen på denne frivillige, og ubetalte, omsorgen tilsvarer nær halvparten kommunenes omsorgstjeneste.

– Men pårørende kan ikke bli kommunenes bemanningsbyrå for å spare penger, for samtidig kommer meldingene at vi må jobbe mer og lenger. Pårørende er en ressurs, de må ikke brukes opp, men forvaltes bærekraftig.  Da må vi ha et pårørendevennlig samfunn – i helsetjenestene, i samarbeidet med kommuner, forvaltning og sykehus, på jobb og på skole,  med god hjelp og støtte og avlastning for de pårørende som står i dette lenge.

Og så må vi vite hva pårørende selv vil, og det er derfor vi gjennomfører Pårørendeundersøkelsen årlig, sier Anita Vatland i Pårørendealliansen.
 

Dette sier de tre politiske lederne om pårørende i den nye regjeringsplattformen:

Pårørende er en ressurs, og støtten til og samarbeidet med pårørende skal styrkes. Det er viktig å være oppmerksom på at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstagere for behandlingsløpet. Regjeringen mener det er viktig å basere behandling på et bredest mulig kunnskapstilfang.


Dette er de seks punktene ligger i den nye regjeringsplattformen:

  • Anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten.
  • Legge frem en egen pårørendestrategi.
  • Fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner.
  • Bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden.
  • Tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning.
  • Legge til rette for at det kan etableres omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende flere steder i Norge, som for eksempel Maggies-senter.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut