Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
15. mars 2021

Høie klar for Pårørendekonferansen 2021

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar under årets digitale Pårørendekonferanse 22. september, der tema er «Bærekraft – Kraft til å bære». Ministeren skal dele ut prisen til Årets Pårørendekommune og kommer også med hilsen til konferansedeltakerne.
Høie klar for Pårørendekonferansen 2021
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Regjeringens pårørendestrategi, som ble lansert 12. desember i fjor, vil nok helt sikkert bli berørt av Høie under årets digitale konferanse. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har ledet arbeidet med pårørendestrategien, og viktige samarbeidspartnere har i tillegg til pårørende og pårørendes organisasjoner blant andre vært Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet.
 

Pårørende med på laget

«Ansvaret for pårørende er bredt og involverer mange. (...) Vi har vært opptatt av å lytte til dere pårørende i arbeidet med strategien, og vi har fått nesten 400 innspill fra privatpersoner og organisasjoner. Tusen takk for engasjementet! Det viser at pårørendepolitikk berører og er viktig for mange», sa ministeren til fjorårets deltakere.
 
Høie er opptatt av å verdsette pårørende, lytte og gi dem plass i arbeidslaget så langt pasienten selv og pårørende ønsker og aksepterer det.
 
«Mange pårørende ønsker å bidra, og det er bra. Samtidig skal vi ikke stille urealistiske forventninger til hva pårørende skal stille opp med når de nærmeste har behov for hjelp», sa Høie i sin tale til fjorårets konferansedeltakere.
 

Pårørendes strategiinnspill

Her er hans oppsummering av de 400 pårørendeinnspillene som ble sendt inn til regjeringen i forbindelse med utformingen av den nye pårørendestrategien:
  • Det aller viktigste for pårørende er at den vi er pårørende til blir tatt godt vare på og får god behandling og omsorg. 
  • Mange pårørende peker på behovet for å bli mer sett og hørt. Flere pårørende som står i vanskelige situasjoner ønsker å bli møtt med empati og respekt. 
  • Mer informasjon og veiledning er viktig for pårørende. Da blir det lettere å forstå hvordan vi best kan hjelpe. I noen tilfeller opplever pårørende at taushetsplikten kommer i veien for et godt samarbeid. 
  • Det er behov for å ha større oppmerksomhet på hele familien når et familiemedlem lider av en sykdom og tilby støtte og oppfølging. 
  • Mange etterlyser en definert kontaktperson i tjenestene. Pårørende til mennesker med behov for flere tjenester bruker mye tid på å koordinere tjenestene og etterlyser en koordinator. Mange bruker mye tid på å dokumentere behov og peker på et behov for enklere søknader. 
  • Barn som pårørende må fortsatt få større oppmerksomhet – både barn av syke foreldre, men også søsken til syke barn. 
  • Mange barn og unge som er pårørende, tar altfor mye ansvar. Undersøkelser viser at helse- og omsorgstjenestene dessverre ikke følger godt nok opp barn som pårørende. Og det har de faktisk et lovpålagt ansvar for å gjøre. 
  • Mange barn som er pårørende bruker mer tid enn man kan forvente på praktisk arbeid hjemme, og har omsorgsoppgaver som burde vært utført av helse- og omsorgstjenesten.

Må leve gode, egne liv også

I sin tale under fjorårets Pårørendekonferanse understreket ministeren blant annet dette:
 
«Jeg og regjeringen vil anerkjenne pårørendes innsats. Vi jobber for at pårørende kan leve gode, egne liv også. Og vi vil sørge for at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.»
 
>> Helse- og omsorgsminister Bent Høies tale under Pårørendekonferansen 2020 leser du i sin helhet her.

>> Mer om årets digitale pårørendekonferanse, foredragsholdere, påmelding osv. , finner du her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut