Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
18. oktober 2022

Høringsinnspill til budsjettforhandlinger

Høringsinnspill til budsjettforhandlinger
(Illustrasjonsfoto)
Ellipse%2035
068ba6b79c6e5efbcb5ebd328c5b9ffe
Tekst:

​Unn Birkeland

Daglig leder og ansvarlig redaktør
Takk for anledningen til å møte her til høring.

Mitt navn er Unn Birkeland, og jeg er daglig leder av Stiftelsen Pårørendesenteret. Jeg har med noen pårørenderoller som passer for meg, men på senteret har vi en hel bukett som gjenspeiler møter med pårørende og fagpersoner over hele landet. Vi har sendt inn et utfyllende høringsnotat, så jeg skal nå kun fokusere på tre punkter.

1. Pårørendesenteret er landsdekkende, og tilbyr tjenester til både pårørende og fagpersoner.
Siste gruppe er den som øker mest. Fagpersoner har forstått at pårørendearbeid er en nødvendig og viktig del av arbeidet, og da må de ha et sted og henvende seg til når de har behov for veiledning og oppfølging. Der er vi til stede, uansett hvor i landet de er, og uansett hvilken faglig rolle de har.

2. Pårørendesenteret er en ikke lik de andre organisasjonene.

Vi er...
a. ... ikke en medlemsorganisasjon
b. ... ikke en brukerorganisasjon
c. ... ikke en interesseorganisasjon
d. ... ikke et brukerstyrt senter

Det er en reell fare for at de nye kriteriene (som vi ikke har fått se ennå), er utformet slik at vi bli ekskludert fra å søke på ordningen. Da står vi helt uten finansiell støtte for å drive et tilbud som ingen andre gjør.

3. Pårørendesenteret har sterk faglig kompetanse for å ivareta faglige behov.
Derfor har vi bemannet tjenestene med personer med høye kvalifikasjoner, nettopp fordi de også skal veilede andre fagpersoner. Dersom grunnlaget for eksistens blir usikkert, kan viktig kompetanse forsvinne. Det er ingen tjent med i et samfunn der vi legger opp til stadig flere omsorgsoppgaver på pårørende.

For å oppsummere dette: Staten får svært mye ut av hver krone som er tildelt Pårørendesenteret. Selv om tilskuddet har stått relativt stille i de siste 4 årene, så har Pårørendesenteret økt tilbudet til både pårørende og fagpersoner gjennom aktive søknadsprosesser, ca 150 ulike søknader i året for å plusse på det statlige tilskuddet. Og verre blir det om vi i tillegg skal søke på hele finansieringen. Dette er en svært uforutsigbar og ressurskrevende måte å finansiere senteret på. Vi ber dere derfor om å vurdere hensiktsmessigheten av at et nasjonalt senter skal drives på denne måten.

Jeg takker for tiden og ønsker dere lykke til med budsjettforhandlingene. 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut