Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
17. oktober 2022

Har sendt brev til Helse- og omsorgskomiteen

– Vi ønsker å gi dem noen perspektiv på konsekvensene av omleggingen som nå er foreslått, sier Unn Birkeland som har stått i bresjen for brevet som er signert flere organisasjoner som nå er berørt av den varslede omleggingen.
Har sendt brev til Helse- og omsorgskomiteen
Foto: Kristin Lyse
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Den foreslåtte omleggingen fra øremerkede tilskudd i statsbudsjettet til søknadsbasert tilskudd via Helsedirektoratet skaper store utfordringer for ideell og frivillig sektor. Når omleggingen kommer over natten, og kriterier og praksis for de nye ordningene ikke er på plass, er det krevende for de involverte å planlegge for 2023.
 
Statssekretærene som deltok i Debatten i NRK TV tirsdag forrige tirsdag gav ikke de berørete senkede skuldre, men erkjente i stedet at det er et stykke fram før den nye søknadsordningen er på plass.
 
Etter initiativ fra Stiftelsen Pårørendesenteret har seks aktører skrevet brev adressert alle medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I tillegg til Pårørendesenteret signerer Erfaringssentrum, Selvhjelp Norge, Kirkens SOS, Harry Benjamins ressurssenter og De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS).
 
Alle disse er berørt av omleggingen.
 

Påvirker samfunnsoppdraget

Brevet maler alvoret i uforutsigbarheten som nå er skapt. Det pekes også på dette i neste runde går utover selve formålet med tilskuddsordningen der man er helt avhengige av ideell og frivillig sektor for å nå målet om et samfunn som skaper god livskvalitet for alle. 
«God helse bygges først og fremst utenfor helsesektoren og det er i lokalsamfunnet at mennesker skal leve sine liv. Ideell og frivillig sektor er sentrale aktører og alle tiltak som innbyggerne selv kan være med å drive er viktig. For å kunne klare dette samfunnsansvaret, må også frivillig- og ideell sektor gis forutsigbarhet for økonomi og drift. Det er det motsatte regjeringen nå gjør.»
 
At omleggingen skjer uten at partene har vært informert og involvert i prosessen, skaper en del uforutsette problemstillinger, blant annet at de nye søknadsbaserte tilskuddene, dersom man tildeles disse, ikke er på plass før langt uti et nytt budsjettår.
 
«Alle ansvarlige ledere er nødt til å forberede sin drift på at det per dato ikke er gitt tilsagn på tilskudd for 2023», er alvoret som understrekes.
 

Krevende kommunikasjon

Unn Birkeland som er daglig leder ved Pårørendesenteret og initiativtager til brevet, erkjenner at det er en krevende tid – på flere måter. Det er også krevende å kommunisere konsekvenser uten å skape unødig uro.

– Alvoret er at vi per i dag ikke vet hva vi får i tilskudd for kommende år. Det må vi forholde oss til. Men samtidig, og dette er viktig, selv om vi må ha med kutt som en mulighet, driver vi senteret per i dag som før. Vi arbeider på flere fronter for å sikre finansiering og ønsker å opprettholde kjernevirksomheten ved senteret også i 2023. Per nå er altså ikke tilbudet til verken fagpersoner eller pårørende redusert, sier Unn Birkeland.

– Vi håper og tror at slik vil det også være fra januar, men mye er usikker, sier hun.
 
Brevet ble sendt alle medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen før helga. Du kan lese brevet i sin helhet her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut