Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
26. januar 2023

Helseparadoks i ord og handling

«Vi er nødt til å passe på de pårørende, sånn at også de kan ivareta egen helse», sier Ingvild Kjerkol i VG 26. januar. De pårørendes innsats og behov for støtte anerkjennes også i Ukom i sin ferske rapport. Pårørendesenteret er mer enn klare til å bistå, men venter fortsatt på søknadskriteriene for driftstøtte.
Helseparadoks i ord og handling
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, kom torsdag 26. januar med sin rapport «Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko». Rapporten er skrevet etter den tragiske skyteepisoden i Kongsberg 13. oktober 2021 der fem mennesker mistet livet. Gjerningsmannen ble dømt til tvunget psykisk helsevern.
 

Formidabel innsats

UKOM sin rapport er ikke en granskningsrapport, men et læringsdokument. Målet er å finne læringspunkt for å unngå at noe lignende skal skje igjen. Et av fire hovedpunkt handler om involvering og oppfølging av de pårørende.

– Det er nødvendig å anerkjenne de pårørende som en viktig ressurs i behandlingen. Alvorlig psykisk lidelse rammer hele familien. Helsetjenesten må få en tydeligere plikt til å ivareta de pårørende i oppfølgingen av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, sier direktør Pål Iden i omtalen av rapporten.

Vi sier oss enig med Pål Iden: De pårørende gjør en formidabel innsats, både for dem som de er pårørende til og for samfunnet som helhet – en jobb som det koster å stå i. Dette understrekes også i rapporten. «Pårørende står i en krevende situasjon over lang tid og helsetjenesten må kartlegge deres behov for råd, veiledning og støtte. Dette må være en del av helsehjelpen.»

Takk, Ukom og Pål Iden for denne anerkjennelsen av de pårørendes innsats og behov.
 

Pårørendesøylen

Samme dag som rapporten ble publisert, presenterer også VG et intervju med helseminister Ingvild Kjerkol.

– Pårørende yter en formidabel innsats. Den uformelle omsorgen er helt sentral. Vi er nødt til å passe på de pårørende, sånn at også de kan ivareta egen helse, avlastes og samarbeide godt med kommunens tjenester, sier hun.

Støtte til pårørende presenteres som en av fire søyler som skal få Norge gjennom omsorgsbehovet som har oppstått i eldrebølgen.

Takk, Ingvild Kjerkol for anerkjennelsen av de pårørendes innsats. Vi er helt enige! Det utføres en «formidabel jobb», og noen er nødt til å «passe på de pårørende», for å låne ministerens ord.
 

Vi står klar

Pårørendesenteret har i 25 år arbeidet med å følge opp pårørende. De siste årene har tilbudet vokst fra et lokalt og regionalt tilbud til å bli nasjonalt diagnoseuavhengig tilbud. Pårørende fra hele landet kan få hjelp gjennom vår Pårørendelinje og andre av våre ressurser. De siste årene har vi også i økende grad gitt hjelp og opplæring til fagpersoner som arbeider med pårørende; naturlig nok mange innen helse, men vi bistår også skole, barnehage, arbeidsliv og andre sammenhenger som møter pårørende.

Vi er klare til å fortsette denne jobben, men per i dag er det fortsatt usikkert hvor lenge vi har driftsmidler til å gjøre det. Da vår driftsstøtte ble fjernet fra statsbudsjettet, ble vi lovet en rask utrulling av ulike tilskudds- og støtteordninger vi kunne søke tilskudd fra. Noen er på plass, men fortsatt venter vi på ordningene for driftsstøtte for et senter som vårt. Vi drives av fagpersoner og er ikke medlemsbasert. Da faller vi utenfor flere av ordningene som til nå er kommet.

Det er lovet flere ordninger, så vi har ikke mistet motet. Men akkurat i dag kjennes det litt rart å se at behovet for oss, og anerkjennelsen for arbeidet, lovprises, samtidig som grunnlaget for å utføre det, fortsatt uteblir.
 

PS.

Pårørendesenteret sin Pårørendelinje er en del av DigiUng-nettverket, et nettverk med over 20 organisasjoner som tilbyr samtaletjenester til ungdom via chat eller telefon. Vi har søkt om støtte til et prosjekt for å gjøre tilbudene mer synlige. I går kom gladnyheten, pengene til markedsføringen er på plass og vi gleder oss til å sitte i førersetet for dette prosjektet.
Ironien er at vi per i dag ennå ikke har fått driftsstøtte til arbeidet vi nå skal markedsføre.

--

Les hele rapporten fra Ukom på ukom.no
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut