Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
21. januar 2020

Hva skjer med pårørendestrategien nå?

Med FrP ute av regjering får den allerede utsatte pårørendestrategien enda en ny «eier». Arbeidet som startet under helseminister Bent Høie, ble lagt under Sylvi Listhaug da hun gikk inn som folkehelseminister og har siden ligget under Terje Søviknes. Hvem overtar nå ansvaret?
Hva skjer med pårørendestrategien nå?
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Foto: Stortinget
Planen var at regjeringens nye pårørendestrategi skulle lanseres før jul i 2019. Så ble den utsatt til over jul med ferdigstilling våren 2020. Utsettelsene skyldes blant annet at pårørendestrategien i fjor ble flyttet fra helseministerens til den nye eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaugs bord. Da hun ble ny olje- og energiminister, fikk pårørendestrategien sin tredje «eier» i Terje Søviknes, som nå etterhvert forlater posten sin sammen med resten av FrP-ministrene.
 

Trenger kontinuitet

– Vi håper at vi får en folkehelseminister som blir sittende over tid, som kjenner feltet og som er interessert i pårørendesaken, sier Unn Birkeland, daglig leder i stiftelsen Pårørendesenteret.

Framtidens helsenorge kommer i stadig økende grad til å være avhengige av pårørende som en vesentlig ressurs.
 

Vi håper at vi får en eldre- og folkehelse-
minister som blir sittende over tid, som
kjenner feltet og som er interessert i
pårørendesaken.


– Det ligger mye positivt i dette, samtidig er det ikke uproblematisk. Én ting er de kommuniserte forventningene til oss om pårørende, en annen ting er de uavklarte, påpeker Birkeland som sammen med blant andre Pårørendealliansen har vært en viktig pådriver for at den nye pårørendestrategien ikke utelukkende skal knyttes opp mot eldreomsorgen.

– At eldreomsorgen står i fokus, er naturlig. Men vi er opptatt av at også andre pårørendegrupper som for eksempel barn og unge kommer med, sier Birkeland som er opptatt av å sette pårørendesituasjonen i et bredere perspektiv og som gjerne tar en prat med den nye folkehelseministeren om saken så snart vedkommende er på plass.
 

Stortinget arbeider med strategien

Hege Haukeland Liadal (Ap) i helse- og omsorgskomiteen sier til Pårørendesenteret at en ny eldre- og folkehelseminister ikke vil få nevneverdig betydning i forhold til det pågående arbeidet med ny pårørendestrategi:
 

Nå må det gå fra ord til handling.
Det må vises på statsråden at
vedkommende tar pårørenderollen
på alvor.


– Saken er nå til behandling i Stortinget, og det er her det videre arbeidet med strategien vil foregå. Ministeren må gjennomføre Stortingets vilje, sier hun.

– Hva kan et ministerskifte betyr for tidsplanen?
– Ingenting annet enn at ministeren kan følge Stortingets vilje eller i verste fall legge strategien i en skuff slik tidligere minister Sylvi Listhaug gjorde med veilederen fra 2017, en veileder som både organisasjoner og fagfolk mente var god, oppgir Haukeland Liadal og legger til:

– Nå må det gå fra ord til handling. Det må vises på statsråden at vedkommende tar pårørenderollen på alvor.
 

Står på

Ifølge Unn Birkeland i Pårørendesenteret vil de gjøre sitt til at den nye pårørendestrategien kommer på plass så snart som overhodet mulig.

– Den er viktig fordi den staker ut kursen for pårørendearbeidet i Norge framover i tid og setter rammer for det arbeidet vi og andre driver, sier hun.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut