Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. mars 2024

Hvordan få fullmakt på Helsenorge

Digitale plattformer som Helsenorge har blitt et sentralt verktøy for enkel tilgang til helseinformasjon og tjenester. For pårørende som ofte er involvert i omsorg for sine kjære, kan fullmaktsfunksjonen på Helsenorge være en ressurs.
Hvordan få fullmakt på Helsenorge
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
Gjennom fullmakter kan pårørende få tilgang til viktig helseinformasjon og utføre handlinger på vegne av den de bryr seg om. 


Hva er fullmakt på Helsenorge?

Som pårørende kan du bruke Helsenorge på vegne av noen som ønsker eller trenger din hjelp. Dette kaller Helsenorge representasjon og gis gjennom en fullmakt. En fullmakt på Helsenorge gir deg som pårørende lov til å utføre bestemte handlinger eller få tilgang til spesifikk helseinformasjon på vegne av den du er pårørende for.

Den som gir deg fullmakt bestemmer selv hvilke områder fullmakten skal gjelde for:
  1. innsyn i opplysninger
  2. innsyn i pasientjournal
  3. tilgang til å bruke digitale tjenester

Fullmakten kan gjelde for en bestemt tidsperiode eller på ubestemt tid, og både den som gir og den som får fullmakten kan avslutte denne når de ønsker.

Fullmakt (ordinær fullmakt) er en av flere måter du kan bruke Helsenorgetjenestene på vegne av andre. Andre måter kan være på vegne av barn du har foreldreansvar for, eller på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.Hvordan kan du som pårørende få en fullmakt på Helsenorge?

Som pårørende kan du få fullmakt til å bruke Helsenorge på andres vegne, enten digitalt eller analogt. Fullmakten må gis av den du skal få den fra.
  • For å gi en fullmakt digitalt må den som skal gi fullmakten logge seg inn på Helsenorge
  • Trykk på navnet oppe i høyre hjørne og så på «Fullmakter» i menyen som åpnes 
  • Trykk på knappen «Gi ny fullmakt»
  • Fyll inn nødvendig informasjon og velg fullmaktens omfang

Dersom den som du skal få fullmakt fra, ikke er digital aktiv selv, kan de fylle ut et papirskjema for å gi deg fullmakt. Skjemaet kan du finne her, eller du kan ringe Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00 for å få tilsendt skjemaet i posten dersom dere ikke kan skrive ut selv.

Les mer om fullmakt på Helsenorge.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut