Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. juni 2024

Involvering av pårørende styrker pasientsikkerheten

Bruk av de pårørendes kunnskap gir økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. Det viser Ukoms rapport «Pårørende sikrer trygg behandling», som legges fram i dag. Den viser også at det er utfordrende for helsetjenesten å involvere pårørende på en systematisk måte.
Involvering av pårørende styrker pasientsikkerheten
(Foto: Ukom / Skylight)
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjonsutfordringer og streng praktisering av taushetsplikt kan føre til tillitsbrudd og mangelfull oppfølging av pasienten. Dette går igjen i flere av undersøkelsene gjennomført av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

– Pårørendes rolle er undervurdert og er ikke tilstrekkelig verdsatt. Pårørende gir viktig informasjon til behandlingsapparatet, og deres kunnskap kan bidra til å forebygge alvorlige hendelser, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

Rapporten viser at helsepersonell trenger de pårørendes kunnskap for å treffe gode beslutninger i pasientbehandlingen. Målet er bedre pasientsikkerhet.  

– De pårørende er viktige ut fra et sikkerhetsfaglig perspektiv. Jeg tenker at involvering av pårørende kan være livreddende. Hører vi ikke på de pårørende, mangler vi viktige brikker i forståelsen av pasientens situasjon og behov, sier Iden.  

Kommunikasjonsutfordringer bidrar også til at pårørende ikke alltid når frem med viktig og utfyllende informasjon til helsepersonell.

Det som går igjen i flere undersøkelser er at pårørende gjerne sitter med en fasit de ikke klarer å formidle. Vi må tenke på de pårørende som en del av behandlingsteamet og ikke noen som kommer utenfra, som et forstyrrende element. Pårørende har en helt sentral rolle i behandlingen av pasienten.

Pål Iden, direktør i Ukom

Ikke inkludert i læring etter alvorlige hendelser

Flere av Ukoms undersøkelser viser også at pårørende opplever ikke å bli ivaretatt etter alvorlige hendelser. Rapporten peker på at pasientsikkerheten kan styrkes ved å inkludere pårørendes innsikt og erfaringer. Dette gjelder også for læring etter alvorlige hendelser. 

– Ingen av virksomhetene som har vært involvert i alvorlige hendelser Ukom har undersøkt, hadde inkludert de pårørende i lærings- og forbedringsarbeid. Ukoms nye rapport oppsummerer hvordan pårørende opplever dette, påpeker Iden.

Rapporten beskriver viktige funn fra tidligere publiserte rapporter, og Ukoms anbefalinger og læringspunkter om involvering og ivaretakelse av pårørende er samlet og oppsummert.


Du kan lese hele rapporten på Ukoms nettsider.

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut