Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
IMG_0770
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 01.11.21
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Julegave fra The Body Shop

I år har The Body Shop Norge valgt Pårørendesenteret som juledonasjonspartner. Målet er å samle inn 250.000 kroner til senterets arbeid.
– I førjulstiden selger vi ulike typer gavesett, og en del av overskuddet fra salget av disse vil i år gå til Pårørendesenterets arbeid, forteller Cecilie Sandbu, Marketing and PR Manager for The Body Shop.


Butikkeledere på pårørendekurs

The Body Shop har 48 butikker over hele Norge, og i lokalene vil det henges opp plakater med informasjon om Pårørendesenteret og det å være pårørende. Alle butikklederne har vært på kurs med Pårørendesenteret for å kunne fortelle om arbeidet. Kampanjen starter 1.november, men Pårørendesenteret og The Body Shop har vært i dialog gjennom lengre tid for å utarbeide informasjonsmateriell. 

The Body Shop vil også spre kunnskap om pårørende og at Pårørendesenteret er valgt som årets samarbeidspartner i sitt nyhetsbrev, på nettsiden og i sosiale medier som Facebook og Instagram.

– Pårørendesenteret ble valgt fordi de støtter pårørende som er i krevende situasjoner, forteller Sandbu.

Mange mennesker i Norge bruker tid og krefter på å hjelpe og støtte familiemedlemmer eller venner som har behov for oppfølging, og disse menneskene trenger å vite at de ikke er alene. Kanskje har de behov for å snakke om sin egen situasjon, få informasjon eller støtte for å kunne stå i sin pårørenderolle over tid.

Av og til kan det være godt å snakke med noen for lettere å finne en balanse mellom behovene til den de er pårørende til og egne behov. Slik støtte kan Pårørendesenteret gi.


Mange ulike pårørende

Pårørendesenteret kan opplyse at omkring 1,5 millioner mennesker i Norge er i en pårørendesituasjon. Å være pårørende kan bety å stille opp for en far med begynnende demensutvikling, det kan være å være forelder til et barn med en funksjonsnedsettelse. Det finnes også barn og unge som er pårørende til foreldre som er syke eller har rusavhengighetsutfordringer.

Det er ulike måter å være pårørende på, men felles for mange er at de gjør mye ubetalt omsorgsarbeid, og de lever med store belastninger over tid.

– Under koronapandemien har mange tilbud vært stengt. Da har Pårørendesenterets hjelpetelefon og nettsider for pårørende vært ekstra viktig, sier Cecilie Sandbu.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten