Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
01. november 2021

Julegave fra The Body Shop

I år har The Body Shop Norge valgt Pårørendesenteret som juledonasjonspartner. Målet er å samle inn 250.000 kroner til senterets arbeid.
Julegave fra The Body Shop
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– I førjulstiden selger vi ulike typer gavesett, og en del av overskuddet fra salget av disse vil i år gå til Pårørendesenterets arbeid, forteller Cecilie Sandbu, Marketing and PR Manager for The Body Shop.


Butikkeledere på pårørendekurs

The Body Shop har 48 butikker over hele Norge, og i lokalene vil det henges opp plakater med informasjon om Pårørendesenteret og det å være pårørende. Alle butikklederne har vært på kurs med Pårørendesenteret for å kunne fortelle om arbeidet. Kampanjen starter 1.november, men Pårørendesenteret og The Body Shop har vært i dialog gjennom lengre tid for å utarbeide informasjonsmateriell. 

The Body Shop vil også spre kunnskap om pårørende og at Pårørendesenteret er valgt som årets samarbeidspartner i sitt nyhetsbrev, på nettsiden og i sosiale medier som Facebook og Instagram.

– Pårørendesenteret ble valgt fordi de støtter pårørende som er i krevende situasjoner, forteller Sandbu.

Mange mennesker i Norge bruker tid og krefter på å hjelpe og støtte familiemedlemmer eller venner som har behov for oppfølging, og disse menneskene trenger å vite at de ikke er alene. Kanskje har de behov for å snakke om sin egen situasjon, få informasjon eller støtte for å kunne stå i sin pårørenderolle over tid.

Av og til kan det være godt å snakke med noen for lettere å finne en balanse mellom behovene til den de er pårørende til og egne behov. Slik støtte kan Pårørendesenteret gi.


Mange ulike pårørende

Pårørendesenteret kan opplyse at omkring 1,5 millioner mennesker i Norge er i en pårørendesituasjon. Å være pårørende kan bety å stille opp for en far med begynnende demensutvikling, det kan være å være forelder til et barn med en funksjonsnedsettelse. Det finnes også barn og unge som er pårørende til foreldre som er syke eller har rusavhengighetsutfordringer.

Det er ulike måter å være pårørende på, men felles for mange er at de gjør mye ubetalt omsorgsarbeid, og de lever med store belastninger over tid.

– Under koronapandemien har mange tilbud vært stengt. Da har Pårørendesenterets hjelpetelefon og nettsider for pårørende vært ekstra viktig, sier Cecilie Sandbu.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut