Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
30. april 2021

Kontantstøtte til pårørende: Gode intensjoner, men feil medisin

– Dette er et lite plaster på et altfor stort sår. Det ville være mye bedre om Krf grep fatt i de ordningene vi faktisk har enn å innføre nye, sier Anita Vatland (bildet) i Pårørendealliansen til Krfs utspill om kontantstøtte til pårørende.
Kontantstøtte til pårørende: Gode intensjoner, men feil medisin
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Foto: Torbjørn Tandberg

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil gå til valg på en ny statlig ordning med pårørendestøtte og foreslår en statlig, skattefri ordning der omsorgspersonen mottar om lag 7.500 kroner per måned. For å kunne motta støtten, må den eldre ha et dokumentert omsorgsbehov. Vedkommende må også bo i tilknytning til sine pårørende, slik at jevnlig oppfølging er mulig. Dette sa Ropstad i sin åpningstale til KrFs landsmøte torsdag 29. april.
 

Ikke veien å gå

Pårørendealliansens Anita Vatland roser KrF for å være kreative, men skulle ønske at partiet heller hadde brakt denne tematikken til torgs under arbeidet med pårørendestrategien som ble fremlagt i desember 2020.
 
– KrF hadde en gyllen mulighet til å komme med gode løsninger gjennom arbeidet med regjeringens pårørendestrategi, men her ser vi ikke spor av løsninger for pårørende til eldre i tidsklemma som de nå lanserer og altså foreslår en kontantstøtteordning for, sier hun.
 

Ifølge våre undersøkelser har pårørende behov for ordninger slik at de kan stå i jobb, ikke å få betalt for å bli deltidsarbeidere. 


Ifølge Vatland er en kontantstøtteordning ikke veien å gå for å løse tidsklemma til pårørende.
 

Ordninger for å stå i jobb

– KrFs innspill er heller ikke kunnskapsbasert ut fra det pårørende sier de trenger. Ifølge våre undersøkelser har pårørende behov for ordninger slik at de kan stå i jobb, ikke å få betalt for å bli deltidsarbeidere. Dessuten må man ha et dokumentert hjelpebehov for å få kontantstøtte, noe som i dag er en kommunal avgjørelse, påpeker Vatland.
 
Pårørendealliansen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. Ifølge Vatland kommer presset på pårørenderollen bare til å øke, noe som gjør at politikerne i større grad må forholde seg til dette feltet.
 
– Det blir færre pårørende og flere eldre, så da må regnestykket gå i hop, uten at pårørende skal bli deltidsarbeidere og minstepensjonister, presiserer Pårørendealliansen.
 

daglig lederPårørendesenteret skeptiske

Unn Birkeland i Pårørendesenteret påpeker at frivilligheten har en grense:

– Det får vi hver dag eksempler på gjennom samtaler med pårørende i alle aldersgrupper og i mange forskjellige roller. Det er prisverdig at KrF løfter fram de pårørende, men dette forslaget blir på mange måter dårlig betalt frivillighet kamuflert som lønnet arbeid, sier hun.
 
Pårørendesenteret er opptatt av at det i stor grad er kvinner som tar seg av omsorgsfunksjonene i samfunnet og at forslaget fra KrF på mange måter kan oppleves som et indirekte press til å ta seg av dem man er pårørende til. For noen er dette greit, for andre ikke. Ved Pårørendesenteret stilles det også spørsmål til behovet for dokumentasjon, noe som kan være en krevende prosess i seg selv. I verste fall kan hele det månedlige kontantstøttebeløpet forsvinne bare i selve søknadsprosessen.
 

Støtter avlastningsforslaget

KrFs forslag om avlastning på grønn resept får imidlertid støtte både fra Pårørendesenteret og Pårørendealliansen. 

– Dette er et bra forslag som vi støtter, for her foregår samtalen med fastlegen som dokumenterer behovet. Det gir tyngde i forhold til kommunen. Vi tror at dette kan bidra til å styrke pensjonistgruppa av pårørende, sier hun.
 

Hovedoppgaven er å finne gode løsninger for den største gruppen pårørende som er i jobb, og der vil ikke 7.500 i måneden være løsningen slik vi ser det.


KrFs forslag om kontantstøtte til pårørende fikk stor medieoppmerksomhet i går, og Anita Vatland deltok i debatt med KrFs nestleder da saken var oppe i NRK Radios Dagsnytt 18 i går ettermiddag.
 
– Vi fikk mange meldinger fra pårørende i etterkant. De fleste av dem var klare på at dette ikke var veien å gå. For pensjonisten som utfører omsorgsoppgaver for sine gamle foreldre, vil det kunne være kjærkomment å få noe ekstra. Derfor er avlastning på grønn resept et godt forslag. Men hovedoppgaven er å finne gode løsninger for den største gruppen pårørende som er i jobb, og der vil ikke 7.500 i måneden være løsningen slik vi ser det.

NRKs artikkel om saken kan du lese her.  
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut