Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. september 2021

Kristiansand Årets Pårørendekommune

Under Pårørendekonferansen 22. september, ble Kristiansand kommune tildelt prisen «Årets Pårørendekommune» for sitt strategiske arbeid med pårørende.
Kristiansand Årets Pårørendekommune
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Helse- og omsorgsminister Bent Høie  delte ut prisen for femte året på rad og ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd tok gledesstrålende imot prisen på overføring fra Kristiansand.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dette er en kommune som tar pårørendearbeidet på alvor. De siste to årene har Kristiansand kommune gjennomført målrettet pårørendearbeid for alle aldersgrupper.»
 

Inspirere og motivere

– Målet med prisen «Årets Pårørendekommune» er å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunenorge, sier Unn Birkeland, som er leder for pårørendekonferansen, juryleder og daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger. Hun er imponert over det mangfoldige pårørendearbeidet Kristiansand kommune kan vise til:

– Mestringskurs og drop-in-tilbud, sorggrupper for etterlatte etter selvmord og støttegrupper for pårørende til personer som har forsøkt selvmord, systemer for barn som pårørende og kompetanseheving for ansatte er bare noen av de mange tiltakene kommunen har iverksatt. Dette er forbilledlig, sier hun og understreker samtidig at kåringen først og fremst handler om å synliggjøre kommuner som jobber systematisk og tverrfaglig med pårørendearbeid, ikke om å finne den som er «best i klassen».
 

Jury og tidligere vinnere

Årets jury har i år bestått av representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Nettverk for pårørendeforskning, Kommunenes Sentralforbund (KS), Fagforbundet, Eigersund kommune og Pårørendesenteret.

Kommuner som tidligere er kåret til «Årets Pårørendekommune» er: Ålesund (2017), Asker (2018), Fredrikstad (2019), og Eigersund (2020).  

Her er juryens begrunnelse for at Kristiansand ble valgt til Årets Pårørendekommune 2021:
Dette er en kommune som tar pårørendearbeidet på alvor. De to siste årene har de gjennomført målrettet arbeid med pårørende for alle aldersgrupper. Dette fremgår av kommunens styrende dokumenter.

De har fokus på kompetanseheving hos ansatte gjennom oppnevning av pårørendekontakter. De har også en bolk om pårørende som del av introduksjonsprogram for nyansatte. Igangsetting av mestringskurs for pårørende, drop-in tilbud og andre lavterskeltilbud for pårørende er bare noen av elementene juryen har lagt særlig merke til.

Det er etablert sorggrupper for etterlatte etter selvmord og støttegrupper for de som er pårørende til personer som har forsøkt selvmord. De har opprettet systemer som fanger opp barn som pårørende. Her har de igangsatt kompetanseheving for ansatte for at disse på en god måte skal ivareta disse barna.

Kommunen har et helt eget tilbud som kalles «stafettlogg». Dette er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte, og ansatte for oppfølging av barn. Kommunen har også egne gruppetilbud til pårørende barn og unge som de kaller for SMIL: Styrket mestring i livet.

Kommunen ansatte pårørendekoordinator våren/forsommeren 2020, og det er gjort et veldig godt arbeid med å gi lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside. Det finnes også en svært god brosjyre som kommunens pårørendetilbud som kan lastes ned og skrives ut. Brosjyren er informativ og lett forståelig.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut