Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
19. januar 2021

Merkbar økning i henvendelser fra barn og unge pårørende

Ungepårørende.no, det nasjonale hjelpetilbudet for unge pårørende, har de siste månedene opplevd en merkbar økning i antall henvendelser, spesielt fra barn i 10-12-årsalderen.
Merkbar økning i henvendelser fra barn og unge pårørende
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Nettstedet, som er et tilbud til barn og unge i ulike pårørendesituasjoner, ble lansert i november 2019 og henvender seg til unge pårørende mellom sju og atten år. For å komme inn på siden, oppgir brukerne alder, noe som sikrer at de får et innhold tilpasset sin aldersgruppe.
 

Foretrekker chat

Gry Anette Øvstegård er én av 15 fagpersoner som tar imot henvendelsene fra de unge som jevnt over foretrekker chat framfor telefon.
 
– Vi har opplevd en merkbar økning i antall henvendelser siden i fjor høst, en tendens som fortsetter inn i dette året, sier Øvstegård som erfarer at koronasituasjonen legger et ekstra press på mange som allerede befinner seg i sårbare situasjoner.
 

Vi har tiåringene som ringer oss fordi de frykter at en kreftsyk far eller mor snart skal dø eller er lei seg fordi de ikke får besøke besteforeldrene sine. 


Spredningen i type henvendelser er stor. En del av de som tar kontakt er nok heller ikke alltid i en pårørenderelasjon, men trenger noen å betro seg til, påpeker fagkonsulenten.
 
– Vi har tiåringene som ringer oss fordi de frykter at en kreftsyk far eller mor snart skal dø eller er lei seg fordi de ikke får besøke besteforeldrene sine. Og så har vi barn og unge som sliter uten at de nødvendigvis oppgir en pårørenderelasjon, forteller Øvstegård.
 

Et «lyttende øre»

Hun beskriver hjelpetilbudet ungepårørende.no som «et lyttende øre».
 
– I flere tilfeller tror jeg dette er første gang barna begynner å sette ord på det de strever med, sier hun.
 

Som regel er vår viktigste jobb å sørge for at vi sammen med barnet finner fram til hvem i familien eller i andre nære relasjoner de kan betro seg til.


På ungepårørende.no har de også i økende grad opplevd at barn som står i akutte situasjoner tar kontakt.
 
– Da er det viktig for oss å trygge dem på hvem som kan hjelpe dem der de er. I ekstreme tilfeller hender det at vi må ta direkte kontakt med hjelpeapparatet, men som regel er vår viktigste jobb å sørge for at vi sammen med barnet finner fram til hvem i familien eller i andre nære relasjoner de kan betro seg til.
 

Vi befinner oss i en tid der det har vært viktig for oss å være tilgjengelige for barn og unge, spesielt for de som har det litt ekstra tøft.

 
Noen ganger kan en samtale på chatten vare i opp mot timen, andre ganger er det kun et konkret spørsmål barnet ønsker svar på.
 

Tilgjengeligheten avgjørende

– Det oppleves utrolig godt at vi er så tilgjengelige, at barn og unge kan nå oss på minuttet. Skulle vi på grunn av stor pågang ikke kunne svare med det samme, har barna muligheten til å legge igjen et (digitalt) brev til oss og få svar etter kort tid, understreker, Gry Anette Øvstegård i ungepårørende.no som er glad for den økende pågangen de opplever.

– Vi befinner oss i en tid der det har vært viktig for oss å være tilgjengelige for barn og unge, spesielt for de som har det litt ekstra tøft.
 
Daglig leder i Pårørendesenteret, som står bak ungepårørende.no-tilbudet og som også driver nettstedene pårørendesenteret.no og pårørendeprogrammet.no oppsummerer:
 
– Vi opplever at kjennskapen til oss øker i hele landet. Særlig er det positivt at flere barn og unge forteller at de har fått vite om oss gjennom helsesykepleieren. Noen har også googlet seg fram til oss. Synlighet er et viktig satsingsområde for oss dette året.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut