Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
20. desember 2021

Mestringskurs når du vil, hvor du vil

Pårørendesenteret lanserer mestringskurs for pårørende – digitalt. Kurset ligger på Pårørendesenteret.no og er for alle pårørende, uavhengig av diagnose og hvem man er pårørende til.
Mestringskurs når du vil, hvor du vil
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Pårørendesenterets digitale mestringskurs er et resultat av nye måter å jobbe og tenke på. Halvannet år med pandemi har gitt et skudd for baugen når det gjelder digitale tjenester.

 
Bygger på erfaringer

– Vi har i flere år arrangert mestringskurs for pårørende ved senteret i Stavanger. Med det nye e-læringskurset har vi nå et tilbud til pårørende over hele landet, sier Anne Torill Brimsø som er fagkonsulent og pedagogisk veileder ved Pårørendesenteret. Hun har vært prosjektansvarlig for det nye kurstilbudet.
 
– Vi har tatt utgangspunkt i det fysiske kurset når vi har utviklet det digitale, påpeker hun og framhever kollega Susanne Falch som i sin tid gjorde et viktig arbeid i utviklingen av Pårørendesenterets opprinnelige mestringskurs.

 
Tre moduler

Målet med kurset er å hjelpe pårørende til å vise omsorg for seg selv og kunne stå i de utfordringer som pårørenderollen gir. Stress, bekymringer, sorg og ensomhet er sentrale tema.
 
– Vi har lagt opp kurset i tre moduler der første modul tar for seg teoretiske perspektiver rundt pårørenderollen. Andre modul presenterer ulike mestringsverktøy, og tredje og siste kursmodul fokuserer på pårørendes rettigheter og hjelpeapparatet. Vi har også med oss en erfaringskonsulent som deler sine opplevelser, forteller Anne Torill Brimsø.

 
Annerledes

Å gjøre det fysiske kurset digitalt, har vært en omfattende prosess.
 
– Vi har måttet tenke annerledes og tilrettelagt stoffet på en annen måte. I det fysiske kurset er for eksempel interaksjonen med de pårørende en viktig del av opplegget, noe vi har forsøkt å ta med oss videre i form av tematikk og innspill, sier Brimsø. 
 
Hun vil også minne om at pårørende som velger å ta mestringskurset er velkomne til å ta kontakt med fagpersonene som betjener den nasjonale Pårørendelinjen.  
 
– Hvor mye koster det å delta?
– Vi har satt prisen til 150 kroner i håp om at så mange pårørende som mulig skal kunne ta kurset.

 
Mer digitalt

Det nye, digitale mestringskurset er trolig et første skritt på veien til et bredere digitalt kurstilbud fra Pårørendesenteret framover.
 
– Nå skal vi først og fremst høste erfaringer fra dette kursopplegget, og så får vi se hvor det tar oss videre, sier Anne Torill Brimsø som håper å få mange tilbakemeldinger fra pårørende som gjennomfører det digitale kurset. For Pårørendesenteret vil det være viktig lærdom for satsingen framover.
 
Les mer om innholdet i kurset og kjøp tilgang her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut