Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
10. mars 2020

Ny måte å drive barnevern på

Siden 2016 har kommunene Færder, Alta og Røyken på oppdrag fra departementet, testet ut nye måter å drive barnevern på. Færders erfaringer er så langt at tettere samarbeid og medvirkning har gitt resultater.
Ny måte å drive barnevern på
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Ved å kutte alle statlige ledd og ta hånd om hele prosessen selv, er erfaringene så langt at nye tiltak i barnevernstjenesten i disse tre kommunene både har gitt ressursbesparelser og skapt en større nærhet i tjenesten. Det melder Nrk Telemark.
 

Vi har kommet tidlig inn og
skreddersydd tiltak til barn
og unge, slik at færre må
flytte fra foreldrene sine.

 

Flere får hjelp hjemme

Færder kommune har lagt vekt på at familier rammet av krise selv skal være med å stake ut videre kurs. Ifølge barnevernsleder Ida Steinrem har kommunen blant annet skaffet egne beredskapshjem og jobber aktivt med rekruttering av fosterhjem. Barnevernet i Færder har også ansvaret for akutte saker.

– Vi har kommet tidlig inn og skreddersydd tiltak til barn og unge, slik at færre må flytte fra foreldrene sine. Vi hjelper flere barn hjemme der de bor, sier Steinrem til Nrk.

Hun mener et godt samarbeid mellom barnevern, foreldre og barn er nøkkelen til suksess.

– Det er viktig for et barns psykiske helse å få være aktør i eget liv, påpeker barnevernslederen. 
 

Barnevernet ble redningen

Livet til Lisa Terese Wagner var både hardt og turbulent de første månedene etter at sønnen ble født. Etter bekymringsmeldinger fra naboer kom barnevernet på døra og tok med seg sønnen til et beredskapshjem.

Barnevernet kuttet likevel ikke kontakten mellom mor og sønn. Via Myrsnipa samværssted fikk hun møte sønnen to ganger i uka.

– De ville ha meg med på laget hele tiden og var opptatt at vi skulle ha samvær, sier Wagner til Nrk. Hun tror mange er kritiske til barnevernet, men for henne ble det redningen.
 

Støtte fra miljøterapeut

I tiden etter at hun fikk omsorgen tilbake, ble hun fulgt opp av en miljøterapeut, noe hun sier har gjort henne mer selvsikker som mor.

– Hvis jeg ble usikker, var det bare å ringe. Nå vet jeg hvordan jeg skal håndtere sønnen min hvis han er lei seg og ikke vil sove, sier den unge moren til Nrk.
 

Det krever mye av oss, men vi må
være modige og gå utenfor boksen.


Hun mener det er viktig å være ærlig og åpen om problemer slik at man får den hjelpen man trenger.
 

Større handlingsrom

Barnevernsleder i Færder kommune, Ida Steinrem, oppgir at prosjektet har gitt barnevernet større handlingsrom.

– Det krever mye av oss, men vi må være modige og gå utenfor boksen. Med medvirkning kan vi finne ut hva som er barnets beste, oppgir hun.

 Mer om prosjektet her.
 

Barneverntjenesten i Færder kommune

  • 37,8 årsverk fordelt på fire team; barneteam, ungdomsteam, omsorgsteam og familieteam.
  • Kommunen tok over fosterhjemstjenesten fra Staten i 2016.
  • Rekrutterer, kurser og veileder egne fosterhjem.
  • Oppretter beredskapshjem.
  • Har et mobilt team som erstatning for akuttinstitusjon.
  • Eget ungdomsråd der ungdommen gir råd til ansatte og er med når nye saksbehandlere ansettes.Familieråd benyttes i stor grad. Her møtes familie og nettverk sammen med barnet eller ungdommen, som slik får en mulighet til selv å finne løsninger.
Kilde: Færder kommune
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut