Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
21. desember 2022

Ny og revidert nettressurs for fagpersoner

Pårørendeprogrammet.no, nettstedet med ressurser for fagpersoner, har gjennomgått en totalrevidering og blitt nytt – både utenpå og inni. Ønsket er at sidene skal bidra til refleksjon, bevisstgjøring og trygghet i møte med pårørende.
Ny og revidert nettressurs for fagpersoner
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig

– Det kjennes godt å ha fullført en så lang etappe som denne relanseringen har vært. Men like viktig er det å vite at vi nå har lansert nettsider som vi tror vil være til god hjelp både for fagpersoner og, i forlengelsen, alle de pårørende de er i kontakt med, sier Anne Torill Brimsø, fagkonsulent ved Pårørendesenteret og leder for arbeidsgruppen som har jobbet med de nye sidene.  

Sammen med mange av sine kolleger har hun jobbet regelmessig gjennom det siste året for å videreutvikle og forbedre Pårørendeprogrammet.no. Denne relanseringen er langt mer enn «nye farger og kosmetikk», det er i praksis et helt nytt nettsted med mye nytt stoff der også det beste fra de gamle sidene er videreført.  

Flere berøringspunkt 
En av de største endringene er at sidene nå er bredere i sin tilnærming til pårørendetematikken.  

– De gamle sidene hadde en vektlegging av helserelaterte spørsmål. Stoffet som lå her, var også relevant og overførbart til andre områder i samfunnet, men nå gjør vi dette langt tydeligere. Derfor vil du finne mer spisset stoff mot arbeidsliv og skole, sier Brimsø.  

Ønsker du å holde deg oppdatert om nytt innhold, oppfordrer vi deg også om å melde deg på nyhetsbrevet.

– Vi får blant annet henvendelser fra arbeidsgivere som har pårørende i sin stab, med spørsmål om hvordan de kan følge opp sine ansatte på en best mulig måte. At arbeidsgivere kontakter oss tar vi som en tillitserklæring. Vi ser det også som et tegn på økt bevissthet rundt fordelene med et mer pårørendevennlig arbeidsliv. Det er flott, og da ønsker vi å være til hjelp. Det er mye god helse i å være i arbeid. Når vi nå lager en egen kategori som heter «arbeidsliv», samler vi ressurser og gjøre dem lettere tilgjengelige for denne gruppen, sier Ingvil Aarrestad Godeset, en av de andre som har bidratt i arbeidet.  

Mer refleksjon 
På samme måte er det laget og samlet relevant stoff for de som arbeider i skole og barnehage i tillegg til helsesektoren som naturligvis fortsatt er med.  

– Vi har også samlet en del stoff rettet mot studenter. Det gjør vi for å løfte fram og bevisstgjøre pårørendeperspektivet så tidlig som mulig for de som er i et utdanningsløp. 

En annen endring som er blitt tydeligere, er rommet for refleksjon. De fleste tema innledes med en visuell dialog med påfølgende spørsmål til refleksjon. Mange av spørsmålene er hentet fra vår Fuel-Box «for fagfolk – om pårørende».  

– God refleksjon øker bevisstheten vår. Derfor gir vi rom for først å tenke og reflektere før vi leder videre til svarene i fordypningstekstene våre, sier Ingvil Aarrestad Godeset.  

– Bruk Pårørendelinjen 
En av de ressursene det ofte vises til på nettsiden, er Pårørendelinjen. Den er betjent på tlf. 90 90 48 48 og via chat alle hverdager fra kl. 10:00–15:00, mandag og onsdag til kl. 19:00.  

Pårørendelinjen er ikke bare en ressurs for pårørende, men også for alle dem som er i kontakt med pårørende. Linjen betjenes av fagpersoner som kan gi veiledning, hjelp og råd der og da, eller de kan lose videre til andre kompetente hjelpeinstanser.  

Mer stoff på vei 
Selv om det nå er tid for en «pust og fot i bakken», er det likevel ikke tid for å hvile lenge på den nye lanseringen. Det som nå er lansert, er bare begynnelsen. 

– Dette er en side som vil leve og være dynamisk, og det vil komme nytt stoff jevnlig. Vi ønsker blant annet å få på plass flere fagfilmer, podcaster og flere e-læringskurs, men dette er et spørsmål om både tid og økonomiske ressurser. Per nå er rammene for neste år fortsatt usikre, men kommer disse på plass på en god måte, vil det gi rom og ressurser for å produsere mer innhold, sier Anne Torill Brimsø, og gir oppfordring til brukerne av siden.  

– Vi er takknemlige for tilbakemeldinger på de nye sidene, og er det stoff som du som bruker sidene savner, er det bare å ta kontakt. Ønsker du å holde deg oppdatert om nytt innhold, oppfordrer vi deg også om å melde deg på nyhetsbrevet. Gjennom dette vil du bli tipset om nytt innhold når det er kommet, sier Brimsø. 

Registrering for nyhetsbrev kan du gjøre her

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut